Dataskyddsförordningen GDPR

Från Sydarkiveras Wiki

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personer vad gäller behandlingen av deras personuppgifter, men också att säkerställa fritt flöde av personuppgifter inom EU.

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och även en svensk förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningen 2018:2019.

Den som ser till att en organisation följer dataskyddsförordningen kallas för dataskyddsombud.

Är du nyfiken på hur GDPR påverkar din informationshantering?

Läs mer här: Måste vi radera personuppgifter nu?

Läs mer om GDPR

Rubriker i handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning