Skillnad mellan versioner av "Mall:Handbok"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 86: Rad 86:
 
*[[Yammer]]
 
*[[Yammer]]
  
'''[[Extern testbädd]]'''
+
'''[[Extern testbädd]]''' ([[External testbed]])
  
 
'''VerkSAM Arkivredovisning'''
 
'''VerkSAM Arkivredovisning'''

Versionen från 14 februari 2020 kl. 07.35

Rubriker i Handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning