Skillnad mellan versioner av "Mall:Handbok"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 27: Rad 27:
 
**[[Äldre digitalt material]]
 
**[[Äldre digitalt material]]
 
*[[Överlämna till arkivmyndighet]]
 
*[[Överlämna till arkivmyndighet]]
 +
*[[PAIMAS]]
  
 
'''Arkivredovisning'''
 
'''Arkivredovisning'''

Versionen från 25 mars 2020 kl. 14.41

Handboken

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed (Extern testbädd)

VerkSAM Arkivredovisning