Skillnad mellan versioner av "VerkSAM Beskrivning"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 8: Rad 8:
 
Här hittar du de bestämmelser som gäller:
 
Här hittar du de bestämmelser som gäller:
  
*[http://offentlighets%20och%20sekretesslagen%20kap.xn--%204%20%202-una/ Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Kap. 4 § 2]
+
*[https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Kap. 4 § 2]
 
*[https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 Arkivlagen (1990:782) § 6 andra stycket]
 
*[https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 Arkivlagen (1990:782) § 6 andra stycket]
  
  
 
{{Handbok}}
 
{{Handbok}}

Versionen från 19 mars 2020 kl. 07.48

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Sydarkivera har tagit fram en mall för arkivbeskrivning som förbundsmedlemmarna kan använda. Tanken är att varje kommun/organisation kan anpassa mallen för sin egen grafiska profil. För att underlätta arbetet finns en kortfattad instruktion. Instruktionen förklarar vad en arkivbeskrivning är och hur du fyller i mallen. Målgruppen är arkivansvariga och arkivombud på förvaltning.

Dokument

Här hittar du de bestämmelser som gäller:


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning