Skillnad mellan versioner av "VerkSAM Beskrivning"

Från Sydarkiveras Wiki

(Skapade sidan med 'Sydarkivera har tagit fram en mall för arkivbeskrivning som förbundsmedlemmarna kan använda. Tanken är att varje kommun/organisation kan anpassa mallen för sin egen grafi...')
 
Rad 1: Rad 1:
 +
<div class="handbok-innehåll">
 +
 
Sydarkivera har tagit fram en mall för arkivbeskrivning som förbundsmedlemmarna kan använda. Tanken är att varje kommun/organisation kan anpassa mallen för sin egen grafiska profil. För att underlätta arbetet finns en kortfattad instruktion. Instruktionen förklarar vad en arkivbeskrivning är och hur du fyller i mallen. Målgruppen är arkivansvariga och arkivombud på förvaltning.
 
Sydarkivera har tagit fram en mall för arkivbeskrivning som förbundsmedlemmarna kan använda. Tanken är att varje kommun/organisation kan anpassa mallen för sin egen grafiska profil. För att underlätta arbetet finns en kortfattad instruktion. Instruktionen förklarar vad en arkivbeskrivning är och hur du fyller i mallen. Målgruppen är arkivansvariga och arkivombud på förvaltning.
  
Rad 9: Rad 11:
 
*[http://offentlighets%20och%20sekretesslagen%20kap.xn--%204%20%202-una/ Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Kap. 4 § 2]
 
*[http://offentlighets%20och%20sekretesslagen%20kap.xn--%204%20%202-una/ Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Kap. 4 § 2]
 
*[https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 Arkivlagen (1990:782) § 6 andra stycket]
 
*[https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 Arkivlagen (1990:782) § 6 andra stycket]
 +
 +
</div>
 +
{{Handbok}}

Versionen från 29 oktober 2019 kl. 10.01

Sydarkivera har tagit fram en mall för arkivbeskrivning som förbundsmedlemmarna kan använda. Tanken är att varje kommun/organisation kan anpassa mallen för sin egen grafiska profil. För att underlätta arbetet finns en kortfattad instruktion. Instruktionen förklarar vad en arkivbeskrivning är och hur du fyller i mallen. Målgruppen är arkivansvariga och arkivombud på förvaltning.

Dokument

Här hittar du de bestämmelser som gäller:

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning