Digitisering och digitalisering

Från Sydarkiveras Wiki

En vanlig missuppfattning är att digitalisering handlar om att flytta analog information in i ett digitalt system. Begreppet ”digitalisering” har under senaste tiden ändrat betydelse och delats upp i två olika begrepp.

Kom ihåg! Att övergå från ett analogt till ett digitalt arbetssätt kräver utredningar och politiska beslut! För att förändringen ska kunna genomföras behöver alla funktioner vara förberedda och informerade innan processen påbörjas!

Vad är Digitalisering?

Handläggare.png

Digitalisering är nu mer ett begrepp som används inom samhällsvetenskap och politik. Det innebär att beskriva och analysera hur övergången till digital media så som internet, datorer, mobiltelefoner med mera påverkar enskilda personer och samhället i stort. I detta ingår allt från att arbeta kontantlöst till e-tjänster, digitala verksamhetssystem och att du läser eller lyssnar på en ljudbok i mobilen.

För kommunal verksamhet kan digitalisering innebära att införa e-förvaltning, det vill säga ett helt digitalt arbetssätt där ingen information hanteras analogt från det att den upprättas till att den slutarkiveras. Alltså är informationen digital från början till slut.

Vad är Digitisering?

Skanner.png

Digitisering innebär att föra över information från ett analogt media till ett digitalt media. Digitisering beskriver alltså själva processen att konvertera informationen till digital form.

Det kan ske genom till exempel:

  • Avskrift i till exempel Word eller verksamhetssystem
  • Fotografering med digitalkamera
  • Skanning till dator
  • Inspelning med mobil, dator eller annan digital inspelningsutrustningHandboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning