Guider till Sydarkiveras verktyg

Från Sydarkiveras Wiki

Kommunhus.png
Denna sida är anpassad för: Medlemmar
Innehållet på denna sida är anpassat för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Här hittar du vägledningar till de verktyg som Sydarkivera använder för att kommunicera med våra medlemmar.

Här finns även tips på vad du kan behöva tänka på inför ett webbmöte.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Microsoft Teams använder vi för mindre och kortare mötet.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Zoom använder vi till alla våra utbildningar samt längre och större möten.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Yammer använder vi som nätverk för att kommunicera med våra medlemmar kring frågor som är allmängiltiga och kan beröra flera i medlemskretsen. Men, eftersom vissa av våra medlemmar inte kan använda Sydarkiveras Yammer är det på väg att fasas ut och ersättas med ett annat verktyg. Mer information kommer.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning