Myndighet och förvaltning

Från Sydarkiveras Wiki

Myndighetsbegreppet inom kommuner och regioner utgår från det politiskt tillsatta beslutsorganet, d v s nämnd eller styrelse. Ytterst är det myndigheten som ansvarar för verksamheten.

Historiskt har varje nämnd eller styrelse också motsvarats av en förvaltning som utför själva verksamheten och på många håll ser det fortfarande ut på det sättet. Men sedan 80-talet har kommuner och regioner fått allt större frihet att själva fastställa organisation och det finns inte alltid ett likhetstecken mellan nämnd eller styrelse och förvaltning.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning