Sidor med flest ändringar

Från Sydarkiveras Wiki

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 1 och nummer 50.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Personalhandlingar‏‎ (61 versioner)
 2. Huvudsida‏‎ (48 versioner)
 3. För redaktörer‏‎ (35 versioner)
 4. Digitala leveranser‏‎ (26 versioner)
 5. Informationshanteringsplan‏‎ (22 versioner)
 6. Handboken‏‎ (21 versioner)
 7. Informationsöverföring‏‎ (17 versioner)
 8. Webbarkivering‏‎ (16 versioner)
 9. OAIS-modellen‏‎ (15 versioner)
 10. Yammer‏‎ (14 versioner)
 11. Arkivansvarig‏‎ (13 versioner)
 12. Arkivombud‏‎ (11 versioner)
 13. Avveckling av system‏‎ (11 versioner)
 14. Registrator‏‎ (11 versioner)
 15. Gallra och rensa (slänga)‏‎ (11 versioner)
 16. Märkning av hemlig handling‏‎ (11 versioner)
 17. Registrering av hemlig handling‏‎ (10 versioner)
 18. Återlämning av hemlig handling‏‎ (9 versioner)
 19. Kvittering av hemlig handling‏‎ (9 versioner)
 20. VerkSAM Diarium‏‎ (7 versioner)
 21. Handläggare‏‎ (7 versioner)
 22. Hemliga handlingar‏‎ (7 versioner)
 23. Inventering av hemlig handling‏‎ (7 versioner)
 24. Arkivansvar – Nämnder och bolag‏‎ (7 versioner)
 25. Distribution av hemlig handling‏‎ (7 versioner)
 26. Arkivering och gallring av hemlig handling‏‎ (7 versioner)
 27. Diarium och registrering‏‎ (6 versioner)
 28. Lämna ut allmän handling‏‎ (6 versioner)
 29. VerkSAM Plan‏‎ (5 versioner)
 30. Överlämna till arkivmyndighet‏‎ (5 versioner)
 31. Självvärdering arkivlokaler‏‎ (5 versioner)
 32. Förvaltning av system‏‎ (5 versioner)
 33. Upphandling av system‏‎ (5 versioner)
 34. Arkivförteckning‏‎ (5 versioner)
 35. Handledningar‏‎ (4 versioner)
 36. Dataskyddsförordningen GDPR‏‎ (4 versioner)
 37. Dataskyddsombud‏‎ (4 versioner)
 38. Registerutdrag‏‎ (4 versioner)
 39. Analoga leveranser‏‎ (4 versioner)
 40. Extern testmiljö‏‎ (4 versioner)
 41. Arkivbeskrivning‏‎ (4 versioner)
 42. Arkivlokaler och arbetsrum‏‎ (3 versioner)
 43. VerkSAM Klassa‏‎ (3 versioner)
 44. Personuppgiftsbiträdesavtal‏‎ (3 versioner)
 45. Personuppgiftsincident‏‎ (3 versioner)
 46. Verksamhetsförändring‏‎ (3 versioner)
 47. Registerförteckning‏‎ (3 versioner)
 48. Äldre digitalt material‏‎ (3 versioner)
 49. Digitisering och digitalisering‏‎ (3 versioner)
 50. Självvärdering arkivansvarig‏‎ (3 versioner)

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)