Yammer

Från Sydarkiveras Wiki

Yammer logo.png

Kom igång

Filmen ger en överblick över varför Sydarkivera använder Yammer och en kort genomgång av Yammers funktioner. Den är främst riktad till Sydarkiveras medarbetare.

Våra nätverk

Sydarkivera

Infograf om varför vi använder Yammer

Det externa nätverket Sydarkivera är till för information och kommunikation mellan oss på Sydarkivera och förbundsmedlemmarna.

VerkSAM

Det externa nätverket VerkSAM är till för erfarenhetsutbyte när det gäller mallarna för klassificeringsschema, informationsplan med mera som tagits fram inom konceptet VerkSAM. Det externa nätverket är öppet för alla intresserade.

Allmän handling

Konversationer med svar och filer som delas i grupper på nätverket är allmän handling. Gallring sker med stöd av beslutad gallringsplan. Notera att om något av dina inlägg tillför ett ärende information som behöver sparas så kan informationen överföras till ansvarig myndighets diarium/motsvarande.

Skapa ett konto

Bli inbjuden

Du kan skapa ett konto genom att bli inbjuden till nätverket. Vi brukar bjuda in deltagare vid nätverksträffar och utbildningar till nätverket Sydarkivera på Yammer. Skapa konto genom att klicka på länken i e-postmeddelandet och följ instruktionerna på skärmen.

Har du inte fått en inbjudan – kontakta någon av oss på Sydarkivera för att bli inbjuden. Hitta våra kontaktuppgifter via sidan Kontakt. Alla som är medlemmar i nätverket kan bjuda in nya medlemmar, så du kan även be en kollega som är med i nätverket att bjuda in dig.

Tänk på att: E-postmeddelandet kan hamna i ”övrig e-post” eller sorteras som skräppost, beroende på vad din kommun har för inställningar i e-postsystemet.

Gå med via sidan

Du kan också gå direkt till sidan och gå med i nätverket. Alla anställda hos våra förbundsmedlemmar kan gå med direkt på det externa nätverket Sydarkivera.


Tips och trix

Här finns lite tips och trix för att komma igång. Eftersom Yammer är en molntjänst så kan funktioner och layout ändras. Det finns bra användarhandledningar att hitta på nätet, framförallt på engelska.

Logga in

Yammer är en tjänst som hör till Microsoft 365.

Om du redan har ett konto hos Microsoft så känner Yammer igen din e-postadress och skickar vidare dig till inloggningssidan för Microsoft 365 (login.microsoftonline.com). Du kan då logga in med samma lösenord som du använder till exempel till webbmejlen.

 • Vet du inte om du har ett Microsoft-konto? Kontakta din it-avdelning, IT helpdesk eller servicedesk och fråga.
 • Om du inte har ett Microsoft-konto så loggar du in direkt på tjänsten Yammer. Lösenord skickas ut via e-post. Glömmer du bort lösenordet så begär du ett nytt via inloggningssidan.

Om du får problem med att logga in

Om du har ett Microsoft-konto så behöver du prata med din it-avdelning, IT helpdesk eller servicedesk. De behöver ha informationen nedan för att hjälpa dig vidare:

 • Det kan också vara så att du har ett Microsoft-konto, men att det inte finns en licens för Microsoft 365 kopplad till kontot. Det kan till exempel vara så att ni har hantering av skräppost som moln-tjänst hos Microsoft, eller andra tjänster som inte kräver användarlicens för Microsoft 365. Kontrollera med din it-avdelning, IT helpdesk eller servicedesk, om det finns möjlighet att få tillgång till en licens. Det kan vara olika beställningsrutiner så du kan behöva prata med din närmaste chef om beställning.
 • Om du har licens för Microsoft 365, men inte har tillgång till appen Yammer, kan det vara så att appen behöver aktiveras i Microsoft 365 Administrationscenter. Det är i så fall din it-avdelning, eller tjänsteleverantör för Microsoft 365 som behöver göra det.
 • Om din organisation har valt att ansluta till Microsoft 365 med lagring av data inom EU, kan det vara så att du inte kan komma åt externa nätverk. Då når du bara nätverk inom din egen organisation. Då kan du inte ansluta till Sydarkiveras externa Yammer-nätverk, eller några andra externa Yammer-nätverk. Det beror på att tjänsten externa nätverk för Yammer bara finns för Microsoft 365 med lagring av data i USA.
  • Lösning är i så fall att skapa ett gratis Microsoft-konto och be din medlemssamordnare att bjuda in dig till Yammer-nätverket.
  • Alternativ lösning är att använda någon av de alternativa lösningar som Sydarkivera erbjuder. Prata med din medlemssamordnare eller Sydarkiveras utbildare.

Hitta rätt nätverk

När du lägger upp ett användarkonto på Yammer så skapas automatiskt ett nätverk för din domän (markaryd.se, ronneby.se, sydarkivera.se och så vidare). Via företagsnätverken skapas olika externa nätverk. Sydarkivera har två externa nätverk:

 • Sydarkivera är ett externt nätverk.
 • VerkSAM är ett annat externt nätverk.

Välj nätverk genom att först klicka på det lilla hjulet uppe till vänster och därefter välja önskat nätverk.

Hantera din profil

Öppna din profil

 1. Klicka på det lilla hjulet uppe till vänster
 2. Välj Redigera inställningar i menyn

Tidsinställning och språk

 1. Öppna din profil
 2. Välj fliken ”Inställningar”
 3. Klicka på länken och ändra till önskat språk (Svenska finns)

Anpassa mejlflödet

 1. Öppna din profil.
 2. Välj fliken ”Aviseringar (Notifications)”
 3. Välj nätverket ”Sydarkivera”
 4. Välj om du vill ha sammanfattningar en gång om dagen, en gång i veckan eller aldrig (vi rekommenderar att du väljer minst en gång i veckan)
 5. Välj vid vilka händelser du vill få e-post.
 6. Välj vilka grupper du vill få e-post från när något händer.
 7. Spara

Tänk på att du kan välja att svara på diskussionstrådar genom att svara på mejl-meddelanden som skickas ut. Om du föredrar att arbeta från mejlen, så kan det vara dumt att ta bort alla aviseringar.

När du får reklammeddelanden: Längst ner i mejlet finns en länk till Unsubscribe (sluta prenumerera).

Redigera uppgifter

 1. Öppna din profil
 2. Ändra kontaktuppgifter mm
 3. Spara


Bjud in kollegor

Nätverket är till för anställda hos Sydarkiveras förbundsmedlemmar i första hand. Till gruppen ”hela nätverket” kan alla deltagare bjuda in sina kollegor. Klicka på ”Bjud in”-knappen uppe till höger.

När det gäller grupperna i nätverket bestämmer den som lägger upp gruppen om endast administratörer eller alla medlemmar kan bjuda in kollegor.

Grupper

Det finns ett antal grupper på nätverket. Grupperna hittar du enklast genom att klicka det lilla hjulet och välja ”Grupper” i menyn.på de tre små prickarna längst upp till höger på sidan och välja grupper. Där kan du se alla grupper som finns. Är du intresserad av att vara med i en grupp markerad med hänglås – klicka på gruppen och begär att få vara med.

Vill du ha meddelande via e-post när det händer nya saker i grupperna som du är med i? Kontrollera så att rutan ”Prenumerera via email” är ibockad. Du hittar rutan med alternativ för åtkomst i kolumnen till höger i gruppen.

Lägg upp egna grupper

 1. Klicka på + tecknet bredvid Grupper i Sydarkivera, i den vänstra menyn
 2. Ett nytt fönster öppnas – namnge din grupp och välj om den ska vara privat eller offentlig (privat innebär att administratören – den som lägger upp gruppen – godkänner nya deltagare, offentlig innebär att alla kan gå med utan att administratören godkänner.)
 3. Välj skapa ny grupp

Starta en konversation

Konversation i en grupp

 1. Öppna den grupp som du vill prata med, genom att klicka på gruppens namn i menyn till vänster.
 2. Börja skriva i rutan där det står ”Dela något med denna grupp…”
 3. Klicka på ”Publicera” när du är klar.

Privata konversationer

Vill du inte prata med en hel grupp så kan du starta en konversation med en specifik person. Klicka på + vid privata meddelanden i menyn till vänster. Konversationerna fungerar på samma sätt som i grupper.

Konversation i Alla nätverk

 1. Öppna gruppen Alla nätverk, genom att klicka på gruppens namn i menyn till vänster.
 2. Börja skriva i rutan där det står ”Vad händer idag?”
 3. Klicka på ”Publicera” när du är klar.

Bra att veta

Vill du omnämna någon i en konversation så börjar du med att skriva @Namn… och väljer personen i listan som dyker upp. Du kan också välja att lägga till grupper eller personer i fältet under meddelandet.

Det går att bifoga filer genom att klicka på ikonerna i textrutan. Välj önskad fil från din dator. Filerna hamnar också i en lista med filer i den gruppen där du skriver ett meddelande.

Hantera dokument

Det går att dela dokument i fillistor och i inlägg i konversationer.

Tips:

 • Ladda upp dokument som ska vara åtkomliga för alla grupper i gruppen ”Alla nätverk”.
 • Dokument får samma åtkomstbegränsningar som grupperna, så det går bara att länka dokument mellan öppna grupper.
 • Det är praktiskt att först ladda upp dokumentet i en fillista innan dokument länkas in i en konversation. Särskilt om det är stora dokument. Det finns risk att uppladdningen avbryts om man försöker lägga in ett dokument direkt i en konversation.
 • Det finns stöd för förhandsvingsning av Pdf, Word och PowerPoint.
 • Tänk också på att det går att ladda upp en ny version av ett befintligt dokument, så att det inte blir många olika versioner i fillistorna.

Ta bort användarprofil

Meddela någon av administratörerna i nätverket att du önskar bli borttagen. Meddela om du vill att endast din profil tas bort eller om du också önskar att dina inlägg tas bort. Du kan också ta bort ditt konto själv, om du föredrar det.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning