Hemliga handlingar

Från Sydarkiveras Wiki

Vad är hemliga handlingar?

Lagringsmedier livscykel sydark.png

Hemliga handlingar är allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter som även skyddas enligt säkerhetsskyddslagen till skydd för rikets säkerhet. Handlingarna har ett behov av högre säkerhetsskydd än övriga eller bara sekretessbelagda allmänna handlingar.

Säkerhetsskyddet gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ska skydda mot: ”Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott…”

Hanteringsreglerna för hemliga handlingar blir därmed väldigt viktiga att följa. Eventuella brott mot dessa kan resultera i polisanmälan och personligt straffansvar.

  1. Registrering
  2. Märkning
  3. Distribution
  4. Kvittering
  5. Inventering
  6. Återlämning
  7. Arkivering och gallring

Rubriker i handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning