Huvudsida

Från Sydarkiveras Wiki

Hej! Behöver du hjälp med wiki-redigering? Läs på sidan För redaktörer.


Om Wikin

På denna wiki kan du hitta allt möjligt om informationsförvaltning, arkiv- och ärendehantering. Efter hand som material blir klart kommer handboken att fyllas på. Handboken är perfekt för de som vill lära sig mer om informationshantering och arkiv men kan även vara till nytta för dig som bara vill veta mer om offentlig verksamhet.

Sydarkiveras Wiki är i första hand anpassad för anställda hos våra förbundsmedlemmar!

Sydarkivera arbetar löpande med att granska innehåll som publiceras på wikin men kan inte garantera att all information är korrekt eller relevant för alla organisationer/myndigheter/anställda. Wikin redigeras och fylls på av olika redaktörer från Sydarkivera och förbundets medlemmar med olika bakgrunder, inriktningar och kompetenser.

För att ta del av skrivbara mallar och fördjupat material krävs inloggning till våra nätverk på webben.

Läs mer här: Yammer


Statistik

Den här wikin har för tillfället totalt 149 sidor som överses av 28 redaktörer som tillsammans utfört 3 088 ändringar.

Populäraste sidor just nu:Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning