Huvudsida

Från Sydarkiveras Wiki

Hej! Behöver du hjälp med wiki-redigering? Läs på sidan För redaktörer.


Om Wikin

På denna wiki kan du hitta allt möjligt om informationsförvaltning, arkiv- och ärendehantering. Efter hand som material blir klart kommer handboken att fyllas på. Handboken är perfekt för de som vill lära sig mer om informationshantering och arkiv men kan även vara till nytta för dig som bara vill veta mer om offentlig verksamhet.

Sydarkiveras Wiki är i första hand anpassad för anställda hos våra förbundsmedlemmar!

Sydarkivera arbetar löpande med att granska innehåll som publiceras på wikin men kan inte garantera att all information är korrekt eller relevant för alla organisationer/myndigheter/anställda. Wikin redigeras och fylls på av olika redaktörer från Sydarkivera och förbundets medlemmar med olika bakgrunder, inriktningar och kompetenser.

För att ta del av skrivbara mallar och fördjupat material krävs inloggning till våra nätverk på webben.

Läs mer här: Yammer


Statistik

Den här wikin har för tillfället totalt 223 sidor som överses av 42 redaktörer som tillsammans utfört 4 967 ändringar.

Vill du hjälpa oss med att förbättra vår Wiki? Kontakta oss!▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning