Hemliga handlingar

Från Sydarkiveras Wiki

Vad är hemliga handlingar?

Lagringsmedier livscykel sydark.png

Hemliga handlingar är allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter som även skyddas enligt säkerhetsskyddslagen till skydd för rikets säkerhet. Handlingarna har ett behov av högre säkerhetsskydd än övriga eller bara sekretessbelagda allmänna handlingar.

Säkerhetsskyddet gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ska skydda mot: ”Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott…”

Hanteringsreglerna för hemliga handlingar blir därmed väldigt viktiga att följa. Eventuella brott mot dessa kan resultera i polisanmälan och personligt straffansvar.

  1. Registrering
  2. Märkning
  3. Distribution
  4. Kvittering
  5. Inventering
  6. Återlämning
  7. Arkivering och gallring


Granskad.png

Innehållet på denna sida är granskat och fastställt!
Kontrollera med informationsansvarig innan redigering eller vid frågor.
Ansvarig för sidan: Bernhard Neuman


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning