Hemliga handlingar

Från Sydarkiveras Wiki

Vad är hemliga handlingar?

Lagringsmedier livscykel sydark.png

Hemliga handlingar är allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter som även skyddas enligt säkerhetsskyddslagen till skydd för rikets säkerhet. Handlingarna har ett behov av högre säkerhetsskydd än övriga eller bara sekretessbelagda allmänna handlingar.

Säkerhetsskyddet gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ska skydda mot: ”Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott…”

Hanteringsreglerna för hemliga handlingar blir därmed väldigt viktiga att följa. Eventuella brott mot dessa kan resultera i polisanmälan och personligt straffansvar.

  1. Registrering
  2. Märkning
  3. Distribution
  4. Kvittering
  5. Inventering
  6. Återlämning
  7. Arkivering och gallring


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning