Diskussion:VerkSAM Plan

Från Sydarkiveras Wiki

Beslut om användande av VerkSAM Plan

I förklaringen till kolumner står beslut att använda en fjärde nivå ska tas centralt, kommunstyrelse/bolagsstyrelse. Ska det vara ett politiskt beslut eller på någon annan nivå?

Kolumn F

Vi har lagt till kommentar om systematisk förvaring. Det är inte med i nuvarande mall, men det vore bra att förtydliga.