Diskussion:Kommun- och regionledning

Från Sydarkiveras Wiki

Personaladministration TEST Diskussionssida.

Kommuner och regioner skall för att kunna fullgöra sina plikter som arbetsgivare bevara viss information om sin personal. Mycket av denna information finns numera i centrala personaladministrativa system.

För att det skall vara möjligt att utföra pensionsutredningar måste vissa uppgifter bevaras tills den anställde (eller tidigare anställde) uppnått pensionsålder. Utvecklingsarbete och forskning fordrar att vissa uppgifter om kommunens eller regionens anställda bevaras för all framtid.

Vanligtvis upprättas en personalakt för varje anställd i vilken man samlar alla handlingar som rör den anställde. Personalakten kan vara analog eller digital och bör bevaras.