Kommun- och regionledning

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Kommun- eller regionledningen, som ofta benämns kommun-/regionledningskontoret, kansliet, staben eller liknande, är tjänstemannaorganisationen under kommun- eller regionstyrelsen. Den har till uppgift att strategiskt leda och samordna verksamheten. Funktionen brukar även ha ansvaret för ekonomi, HR och löneadministration, upphandling, IT, och andra övergripande uppgifter samt nämndadministrationen för fullmäktige och styrelse.

Nämndadministration

Bok.png

Läs mer på sidan:


Kommunikation

Bok.png

Läs mer på sidan:


Ekonomiadministration

Bok.png

Läs mer på sidan:


Personaladministration

Personalhandlingar är de handlingar som skapas i den personaladministrativa verksamheten. Det kan vara handlingar om anställning, rekrytering eller rehabilitering. Handlingar som rör löneadministration berörs inte.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning