Diskussion:OAIS-modellen

Från Sydarkiveras Wiki

Terminologi när det gäller OAIS

Det finns många ord och definitioner som figurerar i olika sammanhang. OAIS finns sedan 2017 som Svenska standard. Definitionerna i standarden är inte så lättbegripliga utan att vara insatt. Föreslår att vi har enklare beskrivningar i texterna på wikin. Motsvaras representationsinformation alltid av teknisk metadata? Undrar eftersom det stod i ett tidigare utkast.

Original-SIP bevaras oförändrad?

Tog bort texten: "När en ny AIP genereras av ett arkivlager kräver OAIS att den mottagna SIP-versionen också inkluderas. För att göra det möjligt att spåra depåens verksamhet måste en original SIP bevaras oförändrad och integritet - skyddad - för alltid. Detta gäller oavsett om en original SIP fortfarande är tolkbar." Det behöver kollas upp om det framgår uttryckligen av standarden. Det är så vi arbetar i praktiken hos Sydarkivera.