Handläggare

Från Sydarkiveras Wiki

Vad är en handläggare?

Handläggare.png
Handläggare arbetar huvudsakligen med administration av ärenden. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhet. Det är upp till varje enskild arbetsgivare att definiera handläggarens roll och arbetsuppgifter. Yrkesrollen är under ständig förändring och har under senare år påverkats av en ökad digitalisering av myndigheters informationshantering.

Nästan alla yrkesroller som arbetar med information- och ärendehantering kan betraktas som handläggare.

Till exempel:

Ofta förekommande arbetsuppgifter

  • Utreda och sammanställa beslutsunderlag.
  • Registrera handlingar i egna ärenden.
  • Se till att ärenden upprättas och avslutas.
  • Hantera information skapad inom yrket.
  • Rensa och gallra i ärenden inför arkivering.
  • Arbete i verksamhetssystem.

Rubriker i handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning