Digitisering - från analogt till digitalt

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!


Skanner.png

Digitisering innebär att föra över information från ett analog till digital media. Digitisering beskriver alltså själva processen att konvertera informationen till digital form.

Det kan ske genom till exempel:

  • Skanning till dator
  • Fotografering med digitalkamera
  • Inspelning med mobil, dator eller annan digital inspelningsutrustning
▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning