Digitalisering - digitalt arbetssätt

Från Sydarkiveras Wiki

Handläggare.png

För kommunal verksamhet kan digitalisering innebära att införa e-förvaltning, det vill säga ett helt digitalt arbetssätt där ingen information hanteras analogt från det att den upprättas till att den slutarkiveras. Alltså är informationen digital från början till slut.

En vanlig missuppfattning är att digitalisering handlar om att flytta analog information in i ett digitalt system. För att skilja mellan helt digitala arbetssätt och överföring av analog information till digital, har därför begreppet digitisering införts för det sistnämnda.

Här hittar ni både information om processen att gå över till ett helt digitalt arbetssätt och vad ni behöver tänka på om analog information ska digitiseras.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning