Kartor och ritningar

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Kartor och ritningar används inom en rad olika kommunala verksamheter i olika syften och det är nödvändigt att ha tillgång till en så komplett kart- och ritningsdokumentation som möjligt. De förvaltningar och enheter hos kommunerna som ansvarar för ritningar har i regel egna ritningsbestånd av större eller mindre omfattning. Det kan handla om exempelvis relationsritningar, planer och ritningar över byggnader och tekniska installationer av olika slag. En stor del av dokumentationen är aktuell så länge fastigheter och annan utrustning används för sina ursprungliga ändamål. Därför brukar frågan om bevarande och gallring aktualiseras först när fastigheter får andra användningsområden, byggs om eller säljs.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning