Avveckling av system

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Checklista för avveckling av system - medlemskommun

  1. Fyll i enkäten - den skickas till Sydarkivera
  2. Behöver du hjälp? Kontakta din lokala arkivfunktion.
  3. Sydarkivera kommer att kontakta dig för vidare arbete


OBS! Säg inte upp avtalet innan ni vet hur ni ska hantera informationen i systemet.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning