Kontaktperson

Från Sydarkiveras Wiki

Kommunhus.png
Denna sida är anpassad för: Medlemmar
Innehållet på denna sida är anpassat för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Kontaktpersonen ska vara den formella kontakten mellan Sydarkivera och medlemmen och bör vara administrativ chef, kanslichef eller annan person som har överblick över kommunens informationshantering och som har en nära kontakt med medlemmens ledningsgrupp. Kontaktpersonen bör även vara chef för den lokala arkivorganisationen om sådan finns.

Vem ska utse kontaktperson för förbundsmedlem?

Kontaktpersonen utses av kommundirektör eller regiondirektör.

Kontaktpersonens placering

På eller i mycket nära anslutning till kommunens eller regionens kansli.

Arbetsuppgifter

  • Vara formell informationsgivare och informationstagare gentemot förbundet.
  • Se till att formella beslut fattas av medlem rörande förbundet. Till exempel antagande av ny förbundsordning, beslut om förbundets årsredovisning, utse nya ledamöter i förbundet.
  • Se till att registratorer och kommunikatörer sprider information vidare inom organisationen. Framförallt om utbildningar, nätverksträffar och andra aktiviteter.
  • Delta på webbmöten för kontaktpersoner.
  • Delta i gruppen Kontaktpersoner på Sydarkiveras gemensamma nätverk på Yammer.
  • Samordna kommunikationen i samband med planerad arkivtillsyn.
  • Hålla sig uppdaterad om Sydarkiveras tjänster och aktiviteter.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning