Kontaktperson

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Vad är en kontaktperson?

Kontaktperson utses i samband med att en kommun eller region ansluter till Kommunalförbundet Sydarkivera. Kontaktpersonen utses av kommundirektören.

Kontaktpersonen är vanligtvis en administrativ chef, kanslichef eller annan person som har koll på kommunens informationshantering och nära kontakt med ledningsgruppen. Kontaktpersonen är huvudkontakt mellan Sydarkivera och den egna kommunen. Helst en chef för den lokala arkivorganisationen.

Uppgifter

  • Delta på webbmöten för kontaktpersoner.
  • Delta i gruppen Kontaktpersoner på Sydarkiveras gemensamma nätverk på Yammer.
  • Samordna kommunikationen i samband med planerad arkivtillsyn.
  • Hålla sig uppdaterad om Sydarkiveras tjänster och aktiviteter.
  • Se till att registratorer och kommunikatörer sprider information vidare inom organisationen. Framförallt om utbildningar, nätverksträffar och andra aktiviteter.Handboken

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed (Extern testbädd)

VerkSAM Arkivredovisning