Kontaktperson

Från Sydarkiveras Wiki

Kontaktpersonen ska vara den formella kontakten mellan Sydarkivera och medlemmen och bör vara administrativ chef, kanslichef eller annan person som har överblick över kommunens informationshantering och som har en nära kontakt med medlemmens ledningsgrupp. Kontaktpersonen bör även vara chef för den lokala arkivorganisationen om sådan finns.

Vem ska utse kontaktperson för förbundsmedlem?

Kontaktpersonen utses av kommundirektör eller regiondirektör.

Uppgifter

  • Vara formell informationsgivare och informationstagare gentemot förbundet.
  • Se till att formella beslut fattas av medlem rörande förbundet. Till exempel antagande av ny förbundsordning, beslut om förbundets årsredovisning, utse nya ledamöter i förbundet.
  • Se till att registratorer och kommunikatörer sprider information vidare inom organisationen. Framförallt om utbildningar, nätverksträffar och andra aktiviteter.
  • Delta på webbmöten för kontaktpersoner.
  • Delta i gruppen Kontaktpersoner på Sydarkiveras gemensamma nätverk på Yammer.
  • Samordna kommunikationen i samband med planerad arkivtillsyn.
  • Hålla sig uppdaterad om Sydarkiveras tjänster och aktiviteter.Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning