Samhällsservice

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

På den här sidan finns information om många olika typer av verksamheter som kan ingå i samhällsservice.

Borgerliga ceremonier

Namngivningsceremonier

Borgerlig vigsel

Borgerlig begravning

Konsumentstöd och rådgivning

Konsumentrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Skuldsanering

Energi- och klimatrådgivning

Medborgarservice

Kontaktcenter

Vägledning och service

Verka för folkhälsa

Verka för mångfald

Extern information och kommunikation

Kommunicera med medborgare

(Se "Ge kommuninformation" i VerkSAM)

En viktig del i en kommun eller regions arbete är att nå ut till sina medborgare. Detta kan man göra via tidningsannonser, information på sin webbplats, inlägg på sociala medier och mycket mer.

Arkivering av hemsidor

För information om insamling och arkivering av förbundsmedlems externa webbplatser, se Webbarkivering

Evenemang och aktiviteter för kommuninvånare

Tillstånd och tillsyn för näringsliv och föreningar

Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Kontroll av tobaksförsäljning

Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel

Tillstånd och kontroll av spelverksamhet

Arbetsmarknad och sysselsättning

Stöd för anställbarhet och personlig utveckling

Samordnade insatser för arbetsmarknad och sysselsättning

Näringsliv

Näringslivslots

Företagsträffar

Marknader

Turism

Främja turism

Förmedla boende

Turistpaket

Guidning

Turistbyrå, infopoint och turistinformation

Stiftelser, fonder, donationer och stipendier

Stiftelser

Fonder

Donationer

Stipendier

Bidrag och sponsring till externa aktörer

Bidrag och sponsring till organisationer

Bidrag och sponsring till enskilda

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning