Verksamhetsområden

Från Sydarkiveras Wiki

För att vi ska kunna hantera och ge bra råd och stöd till våra medlemmar har vi delat upp kommunens verksamhet i olika verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden åter finns även i VerkSAM Plan och VerkSAM Diarium. Det är också utifrån de olika verksamhetsområdena vi har lagt upp våra olika nätverk och nätverksgrupper.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning