Organisation och roller

Från Sydarkiveras Wiki

För att informationshanteringen ska fungera behöver det i varje organisation finnas utpekade roller med tydligt ansvar och funktion.

På följande sidor beskriver vi ofta förekommande roller inom myndighet och förvaltning, arkivorganisation och för att förhållandet mellan oss anställa hos Sydarkivera och våra medlemmar.

Rollerna kan ofta överlappa, speciellt i små organisationer och samma person har flera olika roller.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning