Digital lagring

Från Sydarkiveras Wiki

Lagring av vår elektroniska information blir alltmer komplex. De enkla filkatalogerna har mer och mer ersatts av verksamhetssystem, databaser och molntjänster. Begreppet e-arkiv har utvecklats hand i hand med den komplexiteten och kan idag ha många olika betydelser, men som alltid pekar på någon form av lagring.

Här kan du läsa mer om alla olika funktioner som begreppet e-arkiv kan syfta på. Här finns även information om Sydarkiveras digitala slutarkiv där medlemmarnas information arkiveras.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Är ni intresserade av hur det fungerar kring leveranser av digitala arkivinformation till Sydarkiveras digitala slutarkiv eller vad som gäller kring olika informationstyper?▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning