Analog hantering

Från Sydarkiveras Wiki

Arkivinformation ska bevaras för alltid och det ställer stora krav på både hur informationen förvaras och hur den skapas. Här kan du läsa mer om vilka material som bör användas, vilka krav som bör ställas på arkivlokalen, men även hur ni motverkar och hanterar eventuella olyckshändelser.

Fotografier och bilder är känsligare än vanliga pappersdokument och det finns en Ersätt den här texten med din egen! Låt HTML-taggarna stå kvar!
▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning