Utvärdering för arkivombud

Från Sydarkiveras Wiki

Kontrollera din informationsförvaltning!

Sydarkivera har i samverkan med arkivfunktionerna hos förbundsmedlemmarna utarbetat två webbverktyg för utvärdering av medlemmarnas informationsförvaltning. Verktyget består av ett Google-formulär med frågor om ansvar och roller, arkivredovisning, verksamhetsförändringar, förvaltningens arkiv, arkivleveranser och digitalisering.

Resultat och utvärdering

Självvärderingens svar ger en bild av nuläget och eventuella behov när det gäller informationsförvaltningen hos medlemmarna. Det blir ett underlag för Sydarkiveras verksamhetsplanering.

Självvärderingen ger en möjlighet för förbundsmedlemmarna att förbereda sig inför kommande arkivtillsyn och att höja de egna verksamheternas kunskapsnivå om kraven på myndighetens informationsförvaltning.

Vilka ska genomföra självvärderingen?

  • Arkivombud/arkivredogörare
  • Förberedelser
  • Läs igenom informationen i Handboken på webben.
  • Svara på enkäten.
  • Bjud vid behov in personer med kunskap om förvaltningens informationshantering.

OBS! Enkäten är anonym! Du kommer inte att få någon återkoppling på resultatet!

Uppgifter som du lämnar finns på en molntjänst med inloggning till sammanställning. Var noga med att inte uppge t.ex. personuppgifter eller adresser.Kontroll och redovisning av resultatet

  • Kontrollera informationsförvaltningen utifrån enkäten.
  • Du kan skriva svaren direkt i det digitala formuläret. Formuläret fungerar även i smartmobil eller läsplatta.
  • Glöm inte att klicka på ”SKICKA” när du är klar.

Vill du kontakta Sydarkivera om uppföljning? Skicka e-post till registrator@sydarkivera.se.

Behöver du hjälp?

Det finns möjlighet att begära händelsestyrd tillsyn som genomförs av Sydarkiveras personal.

Läs mer på sidan: Händelsestyrd tillsyn

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning