Utvärdering för arkivombud

Från Sydarkiveras Wiki

Kommunhus.png
Denna sida är anpassad för: Medlemmar
Innehållet på denna sida är anpassat för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Sydarkivera har i samverkan med arkivfunktionerna hos förbundsmedlemmarna utarbetat två webbverktyg för självvärdering anpassad för dig som är arkivombud. Verktyget består av ett Google-formulär med frågor om ansvar och roller, arkivredovisning, verksamhetsförändringar, förvaltningens arkiv, arkivleveranser och digitalisering.


Resultat och utvärdering

Självvärderingens svar ger en bild av nuläget och eventuella behov när det gäller informationsförvaltningen hos medlemmarna. Det blir ett underlag för Sydarkiveras verksamhetsplanering.

Självvärderingen ger en möjlighet för förbundsmedlemmarna att förbereda sig inför kommande arkivtillsyn och att höja de egna verksamheternas kunskapsnivå om kraven på myndighetens informationsförvaltning.

Vilka ska genomföra självvärderingen?

  • Arkivombud/arkivredogörare
  • Bjud vid behov in personer med kunskap om förvaltningens informationshantering.

Ta gärna hjälp av Handboken om du känner dig osäker när du fyller i checklistan (Google-enkät).

Enkäten är anonym! Du kommer inte att få någon automatisk återkoppling på resultatet!OSS! Uppgifter som du lämnar finns på en molntjänst med inloggning till sammanställning. Var noga med att inte uppge t.ex. personuppgifter eller adresser.

Kontroll och redovisning av resultatet

  • Kontrollera informationsförvaltningen utifrån enkäten.
  • Du kan skriva svaren direkt i det digitala formuläret. Formuläret fungerar även i smartmobil eller läsplatta.
  • Glöm inte att klicka på ”SKICKA” när du är klar.

Återkoppling av resultatet

Vill du ha återkoppling från Sydarkivera på resultatet av självvärdering? Kontakta din medlemssamordnare.

Läs mer på sidan: https://www.sydarkivera.se/om-oss/vara-medlemmar/

Behöver du hjälp?

Det finns möjlighet att begära händelsestyrd tillsyn som genomförs av Sydarkiveras personal.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning