Arkivredovisning

Från Sydarkiveras Wiki

Syftet med arkivredovisning är att hitta och förstå den arkiverade informationen nu och i framtiden. För arkivinformation är utgångspunkten att den ska bevaras för alltid och vi behöver förstå informationens sammanhang och funktion långt efter att verksamheten och organisationen inte lägre finns.

För att hitta använder vi en arkivförteckning, vilken i princip är en innehållsförteckning över vad som finns i arkivet.

Arkivbeskrivningen används för att förstå informationens sammanhang: I vilket syfte skapades informationen? Hur såg organisationen ut? Ansvar och beslut? Lagstiftningen? Samband med annan verksamhet? Etc.

Arkivreglementet är ett styrdokument som sätter upp ett ramverk kring hur arkivinformationen ska hanteras.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning