PAIMAS

Från Sydarkiveras Wiki

Den här bilden hämtades från PAIMAS

Det finns en internationell standard som beskriver gränssnittet mellan avlämnande verksamhet (producent) och mottagande arkiv. Standarden heter Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS) och används tillsammans med OAIS-modellen. Standarden beskriver metod för att hantera interaktionen mellan verksamhet och arkiv. I korthet går metoden ut på att genomföra arbetet i fyra olika faser.

  • Preliminary Phase - Förberedande arbete
  • Formal Definiton Phase - Överenskommelse och specifikation
  • Transfer Phase - Överföring av information
  • Validation Phase - Kontroller och validering

Sydarkivera använder standarden PAIMAS som stöd för att utarbeta rutiner och mallar för digitala arkivleveranser och samarbete mellan förbundsmedlemmarna och Sydakrivera.

Samband med andra standarder

Standarden ansluter till OAIS-modellen eftersom vissa delar ingår i mottagningen (Ingest) av digitala arkivleveranser.


Bok.png

Läs mer på sidan:

Referenser

  1. Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard Texten är identisk på ISO-standarden ISO 20652:2006
  2. ISO 20652:2006 Space data and information transfer systems — Producer-archive interface — Methodology abstract standard
▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor