Inriktningsbeslut digitala arkivleveranser

Från Sydarkiveras Wiki

Inriktningsbesluten behövs för att kunna samordna Sydarkiveras arbete med Digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten gäller för samtliga förbundsmedlemmar och de organisationer (kommunala bolag och kommunalförbund) som finns inom förbundskretsen. Inriktningsbesluten baseras bland annat på beslutade prioriteringsprinciper, systeminventering och vad som händer i omvärlden till exempel med gemensamma specifikationer för Informationsöverföring.

Följande inriktningsbeslut har fattats av Sydarkiveras förbundsstyrelse:

  • Journalsystem (§ 11, förbundsstyrelsen 2015-03-13).
  • Externa webbplatser (§ 20, förbundsstyrelsen 2017-06-02)
  • Äldre digitalt material (§ 21, förbundsstyrelsen 2017-06-02)
  • Gamla databaser (§ 22, förbundsstyrelsen 2017-06-02)
  • Audio/video (§ 33, förbundsstyrelsen 2019-12-06)
  • Ärende- och dokumenthantering (§ 33, förbundsstyrelsen 2019-12-06)
  • Personalinformation (§ 33, förbundsstyrelsen 2019-12-06)
  • Dokument och bilder i filkatalog (§ 33, förbundsstyrelsen 2019-12-06)


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning