Självvärdering arkivansvarig

Från Sydarkiveras Wiki

Kontrollera din informationsförvaltning!

Sydarkivera har i samverkan med arkivfunktionerna hos förbundsmedlemmarna utarbetat två webbverktyg för självvärdering av medlemmarnas informationsförvaltning. Verktyget består av ett Google-formulär med frågor om ansvar och roller, arkivredovisning, verksamhetsförändringar, förvaltningens arkiv, arkivleveranser och digitalisering.

Resultat och utvärdering

Självvärderingens svar ger en bild av nuläget och eventuella behov när det gäller informationsförvaltningen hos medlemmarna. Det blir ett underlag för Sydarkiveras verksamhetsplanering.

Självvärderingen ger en möjlighet för förbundsmedlemmarna att förbereda sig inför kommande arkivtillsyn och att höja de egna verksamheternas kunskapsnivå om kraven på myndighetens informationsförvaltning.

Genomförande

Vilka ska genomföra självvärderingen?

  • Arkivansvarig (ansvarig chef)
  • Förberedelser
  • Läs igenom informationen i Handboken på webben.
  • Svara på enkäten.
  • Bjud vid behov in personer med kunskap om förvaltningens informationshantering.


OBS! Uppgifter som du lämnar finns på en molntjänst med inloggning till sammanställning. Var noga med att inte uppge t.ex. personuppgifter eller adresser.Kontroll och redovisning av resultatet

  • Kontrollera informationsförvaltningen utifrån checklistan.
  • Du kan skriva svaren direkt i det digitala formuläret. Formuläret fungerar även i smartmobil eller läsplatta.
  • Glöm inte att klicka på ”SKICKA” när du är klar.
  • En kopia av ditt svar kommer automatiskt att skickas till den e-postadress som uppges (använd gärna en funktionsadress).

Återkoppling av resultatet

Om du vill ha återkoppling från Sydarkivera på resultatet av er utvärdering anger du det i slutet av dokumentet.

Ser Sydarkiveras personal något anmärkningsvärt i svaren som lämnas in så kommer kontakt att tas med arkivansvarig.

Behöver du hjälp?

Det finns möjlighet att begära händelsestyrd tillsyn som genomförs av Sydarkiveras personal.


Frågetecken.png

Läs mer på sidan:


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning