Självvärdering arkivansvarig

Från Sydarkiveras Wiki

Kommunhus.png
Denna sida är anpassad för: Medlemmar
Innehållet på denna sida är anpassat för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Sydarkivera har i samverkan med arkivfunktionerna hos förbundsmedlemmarna utarbetat ett webbverktyg för självvärdering anpassad för dig som är arkivansvarig. Verktyget består av ett Google-formulär med frågor om ansvar och roller, arkivredovisning, verksamhetsförändringar, förvaltningens arkiv, arkivleveranser och digitalisering.


Resultat och utvärdering

Självvärderingens svar ger en bild av nuläget och eventuella behov när det gäller informationsförvaltningen hos medlemmarna. Det blir ett underlag för Sydarkiveras verksamhetsplanering.

Självvärderingen ger en möjlighet för förbundsmedlemmarna att förbereda sig inför kommande arkivtillsyn och att höja de egna verksamheternas kunskapsnivå om kraven på myndighetens informationsförvaltning.

Genomförande

Vilka ska genomföra självvärderingen?

  • Arkivansvarig (ansvarig chef)
  • Vid behov: personer med god kunskap om förvaltningens informationshantering.

Ta gärna hjälp av Handboken om du känner dig osäker när du fyller i checklistan (Google-enkät).OBS! Uppgifter som du lämnar finns på en molntjänst med inloggning till sammanställning. Var noga med att inte uppge t.ex. personuppgifter eller adresser.

Kontroll och redovisning av resultatet

  • Kontrollera informationsförvaltningen utifrån checklistan.
  • Du kan skriva svaren direkt i det digitala formuläret. Formuläret fungerar även i smartmobil eller läsplatta.
  • Glöm inte att klicka på ”SKICKA” när du är klar.
  • En kopia av ditt svar kommer automatiskt att skickas till den e-postadress som uppges (använd gärna en funktionsadress).

Återkoppling av resultatet

Vill du ha återkoppling från Sydarkivera på resultatet av självvärdering? Kontakta din medlemssamordnare.

Läs mer på sidan: https://www.sydarkivera.se/om-oss/vara-medlemmar/

Ser Sydarkiveras personal något anmärkningsvärt i svaren som lämnas in så kommer kontakt att tas med arkivansvarig.

Behöver du hjälp?

Det finns möjlighet att begära händelsestyrd tillsyn som genomförs av Sydarkiveras personal.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning