Praktiskt arbete i arkivet

Från Sydarkiveras Wiki

Sydarkiveras analoga arkivs rutiner kommer dokumenteras under denna rubrik. Mallar och rutiner kommer dokumenteras öppet och vill ni ta stöd eller komma med kloka kommentarer är ni varmt välkomna.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning