Praktiskt arbete i arkivet

Från Sydarkiveras Wiki

Sydarkivera paper.png
Denna sida är anpassad för: Sydarkivera Internt
Innehållet på denna sida beskriver Sydarkiveras interna arbetsmetoder.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Sydarkiveras analoga arkivs rutiner dokumenteras under denna rubrik. Mallar och rutiner dokumenteras öppet och vill ni ta stöd eller komma med kloka kommentarer är ni varmt välkomna.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning