Arkivassistent

Från Sydarkiveras Wiki

Arkivombud.png

En arkivassistent är en person som arbetar med olika förekommande arbetsuppgifter i ett arkiv.

Till skillnad från arkivarien så krävs oftast inte lika hög utbildningsnivå för att arbeta som arkivassistent. Arbetsuppgifterna och ansvaret skiljer sig dessutom.

Visste du att? Rollen arkivassistent kallas ibland även för arkivhandläggare.

Arkivassistentens placering

Arkivassistent är en verkställande roll vars arbetsuppgifter oftast utförs inom arkivets väggar. Oftast placeras en arkivassistent i anslutning till en myndighets centralarkiv. En kommun kan behöva en eller flera arkivassistenter för att sköta olika delar av det operativa arkivarbetet beroende på storlek och resurser.

Uppgifter

En arkivassistent behöver ha en god känsla för ordning och reda, kunna ta initiativ, ha möjlighet ta tag i fysiskt krävande arbete och kunna arbeta självständigt. Arkivassistenten kan förväntas göra många olika typer av arkivarbetsuppgifter, från att förteckna och inventera existerande material till att leta upp och lämna ut handlingar till allmänheten.

Här följer några exempel på vad du som arkivassistent kan förväntas göra:

  • Ta emot arkivleveranser
  • Flytta och bära tungt material
  • Packa upp och sortera arkivmaterial
  • Ordna upp arkivhandlingar
  • Förteckna arkiv enligt arkivredovisning
  • Lämna ut handlingar vid förfrågningar
  • Göra första sekretessbedömning
  • Svara på frågor om myndighetens arkiv
  • Hjälpa besökare att hitta rätt information

Arkivföreståndare

En arkivföreståndare har liknande arbetsuppgifter som en arkivassistent men har oftast utbildning och fokus på andra arbetsuppgifter i första hand. Arkivföreståndare förekommer oftast i de fall en arkivarie eller arkivassistent på grund av till exempel bristande ekonomiska förutsättningar eller resurstillgång. Den som utses till arkivföreståndare jobbar därför oftast bara med arkivet till en viss del.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning