Arkivassistent

Från Sydarkiveras Wiki

Arkivombud.png

En arkivassistent är en person som arbetar med olika förekommande arbetsuppgifter i ett arkiv. Det är en verkställande roll vars arbetsuppgifter oftast utförs inom arkivets väggar. En kommun kan behöva en eller flera arkivassistenter för att sköta olika delar av det operativa arkivarbetet beroende på storlek och resurser.

Till skillnad från arkivarien så krävs oftast inte lika hög utbildningsnivå för att arbeta som arkivassistent. Arbetsuppgifterna och ansvaret skiljer sig dessutom.

Visste du att? Rollen arkivassistent kallas ibland även för arkivhandläggare.

Arkivassistentens placering

Oftast är arkivassistenten placerad i anslutning till en myndighets centralarkiv, men den kan också vara placerad ute på en myndighet.

Arbetsuppgifter

En arkivassistent behöver ha en god känsla för ordning och reda, kunna ta initiativ, ha möjlighet ta tag i fysiskt krävande arbete och kunna arbeta självständigt. Arkivassistenten kan förväntas göra många olika typer av arkivarbetsuppgifter, från att förteckna och inventera existerande material till att leta upp och lämna ut handlingar till allmänheten.

Här följer några exempel på vad du som arkivassistent kan förväntas göra:

  • Ta emot arkivleveranser
  • Flytta och bära tungt material
  • Packa upp och sortera arkivmaterial
  • Ordna upp arkivhandlingar
  • Förteckna arkiv enligt arkivredovisning
  • Lämna ut handlingar vid förfrågningar
  • Göra första sekretessbedömning
  • Svara på frågor om myndighetens arkiv
  • Hjälpa besökare att hitta rätt information

Arkivföreståndare

En arkivföreståndare har liknande arbetsuppgifter som en arkivassistent men har oftast utbildning och fokus på andra arbetsuppgifter i första hand. Arkivföreståndare förekommer oftast i de fall en arkivarie eller arkivassistent på grund av till exempel bristande ekonomiska förutsättningar eller resurstillgång. Den som utses till arkivföreståndare jobbar därför oftast bara med arkivet till en viss del.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning