Skillnad mellan versioner av "Digitala arkivleveranser"

Från Sydarkiveras Wiki

(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
{{WIP}}
 
{{WIP}}
  
 +
==Leveranstyper==
 +
 +
* [[Journaler och akter]]
 +
* [[Register och databaser]]
 +
* [[Mappar och filer]]
 +
* [[Fotografier och bilder]]
 +
* [[Ljud och rörlig bild]]
 +
* [[Webbarkivering]]
 +
* [[Äldre digitalt material]]
 +
* [[Ärende- och dokumenthantering]]
 +
 +
==Oplanerade arkivleveranser==
  
 
==Övergripande planering==
 
==Övergripande planering==
Rad 23: Rad 35:
 
Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.
 
Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.
 
Läs mer om de olika stegen som ingår i [[Leveransutredning]]
 
Läs mer om de olika stegen som ingår i [[Leveransutredning]]
 +
 +
{{Läsmer|Prioriteringsprinciper för digitala arkivleveranser|Inriktningsbeslut digitala arkivleveranser|Systeminventering|Leveransutredning}}
  
 
==Handlägga digitala arkivleveranser==
 
==Handlägga digitala arkivleveranser==
Rad 36: Rad 50:
  
 
===Godkänna===
 
===Godkänna===
 
==Planerade arkivleveranser från verksamhetssystem==
 
Inriktningsbeslut har fattats av Sydarkiveras förbundsstyrelse för följande leveranstyper:
 
* [[Journalsystem]]
 
* [[Gamla databaser]]
 
* [[Ostrukturerade dokument (filsamlingar)]]
 
* [[Mediafiler, audio- och video, digitala fotografier]]
 
* [[Personalinformation]]
 
* [[Webbplatser]]
 
* [[Äldre digitalt material]]
 
* [[Ärende- och dokumenthantering]]
 
 
 
==Mappar och filer==
 
 
==Oplanerade arkivleveranser==
 
 
 
==Internationell standard==
 
 
[[File:PAIMAS.JPG|400px|thumb|Den här bilden hämtades från PAIMAS]]
 
 
Det finns en internationell standard som beskriver gränssnittet mellan avlämnande verksamhet (producent) och mottagande arkiv. Standarden heter Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS) och används tillsammans med [[OAIS-modellen]]. Standarden beskriver metod för att hantera interaktionen mellan verksamhet och arkiv. I korthet går metoden ut på att genomföra arbetet i fyra olika faser.
 
 
* Preliminary Phase
 
* Formal Definiton Phase
 
* Transfer Phase
 
* Validation Phase
 
 
==Referenser==
 
 
# [https://public.ccsds.org/Pubs/651x0m1.pdf Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard] Texten är identisk på ISO-standarden ISO 20652:2006
 
# [https://www.iso.org/standard/39577.html ISO 20652:2006 Space data and information transfer systems — Producer-archive interface — Methodology abstract standard]
 
  
  

Versionen från 25 mars 2020 kl. 14.38

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Leveranstyper

Oplanerade arkivleveranser

Övergripande planering

Inriktningsbeslut och utredning inför digitala arkivleveranser genomförs gemensamt för samtliga förbundsmedlemmar. Sydarkivera leder och samordnar arbetet med leveransutredningar och bidrar med kunskaper om arkiv och digitalt bevarande. Förbundsmedlem bidrar med kunskap om verksamhet och system, samt kontakter till leverantörer, konsulter och användarnätverk. I de olika nätverken delas kontakter och erfarenheter.

I steget ”specifikation” tecknas leveransöverenskommelse med respektive arkivbildare (nämnd/styrelse i kommunen). Överföring planeras och hanteras specifikt för respektive leveranstillfälle.

Digitala arkivleveranser.JPG

Prioritera arkivleveranser

Att prioritera arkivleveranser är ett arbete som påverkas av en mängd olika faktorer såsom resurser (personal och pengar), det som händer i omvärlden när det gäller standard- och teknikutveckling samt förbundsmedlemmarnas behov och förutsättningar. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har beslutat om prioriteringsprinciper när det gäller digitala arkivleveranser. Beslut om prioritering finns i Sydarkiveras Handlingsprogram.

Inventera system

För att Sydarkivera ska kunna hantera och prioritera kommande arkivleveranser till bevarandeplattformen på ett effektivt sätt behöver övergripande systeminventeringar genomföras hos nytillkomna förbundsmedlemmar. De systeminventeringar som genomförts i samband med olika förstudier och projekt används som utgångspunkt. Inventeringarna ger oss svar på vilka system som används hos förbundsmedlemmarna, vilka som inte används samt i vilka system likartade informationstyper finns. I samband med de årliga systeminventeringarna som hittills genomförts har Sydarkivera dokumenterat projekten i systeminventeringsrapporter för respektive år.

Besluta om inriktning

Förbundsstyrelsen fattar inriktningsbeslut när det gäller prioritering av digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten gäller för alla Sydarkiveras förbundsmedlemmar. Samråd sker med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner, kontaktpersoner eller andra relevanta nätverk för intressenter eller verksamhetsområden. Inriktningsbeslutet är startpunkt för leveransutredningar som planeras och genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna.

Utreda arkivleveranser

Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. Läs mer om de olika stegen som ingår i LeveransutredningHandlägga digitala arkivleveranser

Specificera

Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas fram i samråd med levererande verksamhet. Leveransöverenskommelsen specificerar saker som uttag, informationssäkerhet gallring, leverans och transport, kontroller, utlämnande med mera. Slutligen kontrolleras att allt har kommit med i leveransen och är läsbart. Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring. Resultatet blir digitala arkivpaket som överförs till bevarandeplattformen. Ett leveransgodkännande avslutar processen.

Överföra

Boka leverans/överföring. Metod beroende på säkerhetsnivå. Kvittens överföring.

Sekretess

Kontrollera

Godkänna

Handboken

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed (Extern testbädd)

VerkSAM Arkivredovisning