Versionshistorik för "Fil:Delegationsordning-enligt-gdpr-för-dso-tjänst.pdf"

Från Sydarkiveras Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.