Informationsöverföring

Från Sydarkiveras Wiki

Version från den 28 november 2019 kl. 10.02 av Magnus (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Arbetet med FGS == I Sverige har arbetet med gemensamma specifikationer pågått sedan 2014 och nu mer har landet adopterat specifikationerna framtagna av eArchiving Build...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Arbetet med FGS

I Sverige har arbetet med gemensamma specifikationer pågått sedan 2014 och nu mer har landet adopterat specifikationerna framtagna av eArchiving Building Block.

För att sprida kännedom om arbetet och nå en bredare förståelse om FGS har den ansvariga avdelningen på Riksarkivet hållit ett antal en-dagars handledningar till självkostnadspris. Personer från flera olika områden, från arkivarier till systemutvecklare, var inbjudna till handledningarna. Det ansågs viktigt att samla arkivarier och utvecklare i samma rum för att skapa bättre diskussioner och förståelse mellan yrkesområdena. Under handledningen rekommenderades deltagare att interagera med föreläsarna, så filmerna innehåller många kommentarer och frågor från olika perspektiv och infallsvinklar. (Alla deltagare har gått med på att bli filmade!) Workshoppen innehöll två moment där deltagare fick arbeta i grupper. Dessa moment visas som en stoppskylt där även du som tittare är välkommen att stanna upp och diskutera innan du lyssnar på deltagarnas svar. Dagen avslutades med en öppen diskussion om dagen och arbetet i stort.

Handledningarna var lyckade! Bland de 40 platser som fanns tillgängliga fanns en väntelista på 100 personer som hoppades få delta. Efter handledningarna utfördes en utvärdering. Resultatet visade på att fler handledningar önskades, samt mer specialiserade workshoppar med till exempel ytterligare fokus på utvecklingssidan.

Gruppen som arbetar med gemensamma specifikationer på avdelningen för offentlig informationshantering på Riksarkivet är:

  • Karin Bredenberg, teknisk rådgivare på metadata
  • Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare
  • Tomas Wallin, Arkivarie

Om du har frågor angående innehållet i filmerna eller arbetet med gemensamma specifikationer kan du skicka epost till: ra-fgs@riksarkivet.se

Länk till Riksarkivets YouTube-kanal finns här: Riksarkivet Sverige på YouTube

Vad ingår i filmen?

Vad är en FGS?

Karin Bredenberg går igenom grunderna om FGS. FGS står för "Förvaltningsgemensamma specifikationer". Tillfället börjar med att deltagare ger deras uppfattning om vad de tror en gemensam specifikation är i små grupper efter att de getts bakgrundsfakta om arbetet med FGS i Sverige. Arbetet i Sverige var det som inspirerade eArchiving Building Blocks i sitt arbete inom ämnet. Vidare går föreläsare igenom FGS användningsområde, när det bör användas och när de olika specifikationerna uppstår.

Riksarkivet och arbetet med FGS

Jan Aspenfjäll presenterar arbetet med gemensamma specifikationer och informationstypsspecifikationer (Content Information Type Specifications) på Riksarkivet. Deltagare får se de olika rollerna som är inblandade, bland annat riksarkivarien som publicerat specifikationerna till styrelsen bestående av personer och områdesansvariga från olika sektorer av offentlig verksamhet i Sverige.

Internationella kontakter

Karin Bredenberg ger en överblick över arbetet med FGS och informationstypsspecifikationer i förhållande till Europa och eArchiving Building Block. Målet med denna del är att introducera eArchiving Building Block och skapa förståelse för kopplingen mellan informationsöverföring i Sverige och Europa. Detta innebär en detaljerad beskrivning av eArchiving Building Block och hur de grundläggande specifikationerna från dem förhåller sig till de svenska specifikationerna.

Rubriktext