Skillnad mellan versioner av "Låna ut och avhända"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 1: Rad 1:
 
<div class="handbok-innehåll">
 
<div class="handbok-innehåll">
 +
{{WIP}}
 +
== Att låna ut ==
 +
Att en myndighet lånar ut en handling innebär att den överlämnar den till en annan myndighet under en kortare tid. Det finns särskild lagstiftning som beskriver hur utlåningen ska gå till.
  
Kommer snart...
+
== Att avhända ==
 +
När en myndighet avhänder en handling överlämnas den till annan myndighet permanent. Detta kan göras istället för [[Gallra och rensa (slänga)|gallring]].
  
 
</div>
 
</div>
 
{{Handbok}}
 
{{Handbok}}

Versionen från 18 februari 2020 kl. 09.43

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Att låna ut

Att en myndighet lånar ut en handling innebär att den överlämnar den till en annan myndighet under en kortare tid. Det finns särskild lagstiftning som beskriver hur utlåningen ska gå till.

Att avhända

När en myndighet avhänder en handling överlämnas den till annan myndighet permanent. Detta kan göras istället för gallring.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning