Skillnad mellan versioner av "Märkning av hemlig handling"

Från Sydarkiveras Wiki

m (Magnus flyttade sidan Märkning till Märkning av hemlig handling utan att lämna en omdirigering: Enklare sökning)
Rad 25: Rad 25:
 
<div class="ruta">
 
<div class="ruta">
 
[[Image:Lagringsmedier_livscykel_sydark.png|200px|right|link=]]
 
[[Image:Lagringsmedier_livscykel_sydark.png|200px|right|link=]]
# [[Registrering]]
+
#[[Registrering av hemlig handling|Registrering]]
# [[Märkning]]
+
#[[Märkning av hemlig handling|Märkning]]
# [[Distribution]]
+
#[[Distribution av hemlig handling|Distribution]]
# [[Kvittering]]
+
#[[Kvittering av hemlig handling|Kvittering]]
# [[Inventering]]
+
#[[Inventering av hemlig handling|Inventering]]
# [[Återlämning]]
+
#[[Återlämning av hemlig handling|Återlämning]]
# [[Arkivering eller gallring (förstöring)]]
+
#[[Arkivering och gallring av hemlig handling|Arkivering och gallring]]
 
</div>
 
</div>
 
</div>  
 
</div>  
 
{{Handbok}}
 
{{Handbok}}

Versionen från 22 oktober 2019 kl. 08.25

Stämpel.png

Exemplar av allmänna handlingar som är säkerhetsskyddsklassade ska kunna följas upp så att myndigheten vet var ett exemplar förvaras eller om det förkommit eller förstörts. För att underlätta det arbetet måste handlingen vara märkt med vissa identifierade uppgifter som kan användas i ett register över exemplaren. Syftet är att uppnå spårbarhet för varje exemplar av sådana handlingar.

Roller

Följande roll är iblandad i märkningen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter:

Registrator: Ansvarar för att samtliga säkerhetsskyddsklassificerade handlingar märks upp med rätt ID-nummer.

Instruktion

Märkningen ser ut enligt följande modell: Ordinarie diarienummer/hemligt löpnummer: exemplarnummer (första position: nummer på vilket exemplar av det totala antalet som det registreringen gäller, andra position: nummer på antal kopior som framställts)

Exempel: 2019–5.3.1–275/001:1/1

Denna märkning ska också medfölja andra lagringsmedia ex. hårddisk, USB, skrivare, kopiator och server. Använd klisterlappar.

Ett säkerhetsskyddklassificerat lagringsmedium ska märkas med identifieringsuppgift på höljet. Om lagringsmediet är fast monterat i utrustning som omöjliggör märkning på lagringsmediet ska märkningen istället göras på utrustningen eller annan lämplig plats i anslutning till lagringsmediet.

Exempel på identifikationsnummer

Märk.png

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning