Skillnad mellan versioner av "OAIS-modellen"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 35: Rad 35:
  
 
Metadata och annan ytterligare funktionalitet föreslås i ett antal uppföljningsstandarder för OAIS.
 
Metadata och annan ytterligare funktionalitet föreslås i ett antal uppföljningsstandarder för OAIS.
 +
 +
== Referenser ==
 +
 +
# [https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_RAFGS2D20171025.pdf Introduktion till förvaltningsgemen-samma specifikationer (FGS)Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna (RAFGS2D20172025)] Vägledning till Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS, ingår förklaring grundläggande begrepp OAIS.
 +
# [https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/allmant/ssiso147212012/ Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (Svensk standard SS-ISO 14721:2012)] Svensk översättning av ISO-standarden OAIS Referensmodell
 +
  
 
</div>
 
</div>
 
{{Handbok}}
 
{{Handbok}}

Versionen från 7 december 2019 kl. 09.04

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Open Archival Information System (OAIS) ISO 14721:2012, en standard som beskriver en referensmodell för e-arkiv.

OAIS-modellen är en ofta refererad standard (ISO 14721:2012) som på en övergripande nivå definierar funktioner och roller i ett arkiv. Till standarden finns knuten standarden PAIMAS som beskriver den administrativa delen av en överföring samt specifikationen PAIS som är en teknisk beskrivning av ett överföringsformat som följer PAIMAS och OAIS-modellen.

OAIS är en modell för att integrera, hantera och använda bevarat arkivmaterial i ett arkiv. Standarden beskriver funktioner, processer och informationsflöde i ett digitalt arkiv med fokus på autentisering och specificerar underhållsprocedurer inom en kontrollerad miljö.

OAIS-modellen koncentrerar sig på övergripande kategorier, som inkluderar både konceptuella och tekniska aspekter av de digitala bevarandeobjekten. Varje bevarandeobjekt måste enligt OAIS lagras som ett autonomt och självdokumenterande arkivpaket, permanent associerat med alla tillhörande logiska och tekniska metadata.

Konserveringsobjektet i ett OAIS-arkivpaket kan vara ett enda dokument eller ett komplett datauttag från en databas.

OAIS skiljer mellan tre typer av arkivpaket:

  • Överföringspaket (engelskt namn Submission Information Package, SIP) - paketet som överförs från verksamheten till arkivet.
  • Arkivpaket (engelskt namn Archival Information Package, AIP) - paketet som lagras hos arkivet.
  • Utlämningspaket (engelskt namn Disseminiation Information Package, DIP) - paket som levereras ut från arkivet för vidare distribution.

När en ny AIP genereras av ett arkivlager kräver OAIS att den mottagna SIP-versionen också inkluderas. För att göra det möjligt att spåra depåens verksamhet måste en original SIP bevaras oförändrad och integritet - skyddad - för alltid. Detta gäller oavsett om en original SIP fortfarande är tolkbar.

Ett konserveringsobjekt i ett OAIS-arkivpaket har två grundelement:

  • Preservation Metadata (Preservation Description Information)
  • Informationsinnehåll (Content Information)

Informationsinnehållet har igen två huvudelement:

  • Innehållsdata (filer) (Dataobjekt)
  • Tekniska metadata (representationsinformation)

OAIS-paketmodellen består således av tre delar: innehållet i bevarandeobjektet, de tekniska metadata för att producera dem och de logiska (konceptuella) metadata för att förstå dem.

Det är viktigt att betona att OAIS inte är en implementeringsmodell. Det är en referens- och konceptuell modell med metadatakategorier utan specifika metadataförslag.

Metadata och annan ytterligare funktionalitet föreslås i ett antal uppföljningsstandarder för OAIS.

Referenser

  1. Introduktion till förvaltningsgemen-samma specifikationer (FGS)Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna (RAFGS2D20172025) Vägledning till Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS, ingår förklaring grundläggande begrepp OAIS.
  2. Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (Svensk standard SS-ISO 14721:2012) Svensk översättning av ISO-standarden OAIS Referensmodell


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning