Dataskyddsförordningen GDPR

Från Sydarkiveras Wiki

GDPR.png

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU.

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personer vad gäller behandlingen av deras personuppgifter, men också att säkerställa fritt flöde av personuppgifter inom EU.

I Sverige finns kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i lag 2018:218 och även en svensk förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2018:2019.

Den som ser till att en organisation följer dataskyddsförordningen kallas för dataskyddsombud.


Är du nyfiken på hur GDPR påverkar din informationshantering?
Läs mer här: Måste vi radera personuppgifter nu?

Läs mer om GDPR

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning