Dataskyddsombud

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Enligt art 37 dataskyddsförordningen GDPR är det obligatoriskt för myndigheter att utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmåga att utföra dataskyddsombudets uppgifter.

Uppgifter

Dataskyddsombud.png

Dataskyddsombudets uppgifter framgår av art 39 GDPR. Rollen som dataskyddsombud är huvudsakligen att informera och ge råd och stöd i dataskyddsfrågor till personuppgiftsansvarig, ha en övervakande funktion gentemot personuppgiftsansvarig, vid behov samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten vad gäller t ex förhandssamråd inför en ny personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet kan var en person som är anställd inom myndigheten eller en person som utför uppgifterna utifrån ett tjänsteavtal. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning