För redaktörer

Från Sydarkiveras Wiki

Globalt samarbete.png

Hej!

Vad kul att du registrerat dig på Sydarkiveras Wiki. Vi hoppas att du är här för att bidra till vår gemensamma kunskapsdatabas och att du lyckas få fram det du vill. Wikiskrivning är inte rocket science, men det är heller inte helt självklart för de som är ovana med att skriva text riktad till en bred publik eller de som inte har någon erfarenhet av programmering, alternativt webbdesign.

På denna sida finns guider för hur du kommer igång med att skriva material på vår wiki, samt regler och riktlinjer för att hålla materialet effektivt och konsekvent. Ta dig tid att skumma igenom alla delar av denna sida för att skapa dig en uppfattning om vad wikin är kapabel till och vad du kan göra för att publicera just din information. Har du sedan fler frågor eller funderingar kan du ställa dem till magnus.heimonen@sydarkivera.se så får du svar inom kort.

Lycka till!


Är du nyfiken på hur en väl strukturerad wiki-sida bör se ut?
Kolla in vår Mall för wikisidor


Innan du redigerar

Ok, nu när du har en idé om hur wikin fungerar är det dags att börja fundera på innehållet du vill lägga till eller ändra. Här följer några regler och riktlinjer innan du börjar redigera:

 • Kontrollera redigeringen med informationsansvarig!
  • Vissa sidors innehåll ligger under en viss persons ansvar. Kontrollera dina ändringar med dem innan du redigerar.
 • Texten på Sydarkiveras wiki är i första hand riktad till våra förbundsmedlemmar, men är även för allmänheten.
  • Detta innebär att läsarna kommer ha en mycket varierande kompetensgrad och varierande färdighet i läsförståelse. Håll därför texter lättlästa.
 • Kontrollera hela texten
  • Innan du hoppar in i redigeringsläget är det bra om du ser till att det du vill lägga till eller ändra inte finns någon annan stans på sidan. Mycket information är bra, men upprepningar bör begränsas.
 • Tänk noga igenom dina formuleringar
  • Vi är alla vår största kritiker - eller så var det i alla fall innan internet kom till. Nu är alla kritiker, så om du inte vill ha frågor om ändringar du gjort, tänk igenom dem så att de är korrekt formulerade och passar in.
 • Kanske en ny sida?
  • Om det du vill lägga till har ett bredare omfång eller kanske mår bra av att utvecklas ordentligt kanske det ska läggas på en ny sida istället. Denna kan sedan länkas in på andra sidor.
 • Gör färdigt!
  • Om en av dina sidor varit "under konstruktion" under en lång tid kan det vara dags att slutföra sidans innehåll!

Diskussion

Till vänster om Redigera i flikfältet finns en flik som heter Diskussion.
På denna kan du som redaktör lägga in förslag på förändringar och diskutera innehållet på sidan med andra redaktörer.
Vill du föreslå ändringar rekommenderar vi att du är tydlig med var på sidan ändringarna ska föras in. Kopiera gärna ett stycke från sidan och utför ändringarna på så att de hamnar i ett sammanhang.

De enklaste funktionerna

Sök

Längst upp i mitten på alla sidor ligger sökfältet. Det är redaktörens och läsarens bästa vän. Utan sökfältet skulle en wiki inte vara mer än ett uppslagsverk som lika gärna skulle kunna vara analogt. I sökfältet kan du inte bara söka på sidtitel och fritext inom en sida, men också enkelt skapa sidor om det du sökt på.

Redigera

På nästan alla sidor har du som inloggad chans att redigera innehållet. Kan du inte redigera en sida är den troligtvis skrivskyddad av en administratör eller annan redaktör. Detta kan du göra antingen genom att klicka på "Redigera" uppe i flikfältet ovanför varje sida eller på den blåa redigeringslänken bredvid varje rubrik och underrubrik.

Fliken redigera: Redigerar hela sidans innehåll.

Redigera rubrik: Redigerar endast innehållet under rubriken du klickat på.

Navigationslistan

Till vänster på sidan ligger en lista med flera navigationsalternativ. Där finns länkar till specialsidor som hjälper dig att bland annat se nyligen ändrat innehåll, ställa in dina redigeringspreferenser eller administrera olika delar av sidan.

Specialsidor

Värt att nämna är Specialsidor, vilket tar dig till en lista med - just det - specialsidor. Specialsidor är interaktiva sidor som används för att administrera användare, innehåll och format på wikin. Där hamnar listor på uppladdade filer, aktiva användare mer mera. Var inte rädd för att kontrollera dessa sidor och klicka runt. Skulle något gå fel så kan du kontakta en administratör!

Magnus: magnus.heimonen@sydarkivera.se

Texteditorns funktioner

Redigeringsvyn, som vi nu kommer kalla editorn, är det du i huvudsak kommer att behöva tampas med när du redigerar på vår wiki. Den kan, till en början, se avskräckande ut då innehållet du redigerar ser annorlunda ut i editorn jämfört med sidan i övrigt. Detta är mycket viktigt att komma ihåg när du redigerar:

Det du skriver i editorn kommer inte se likadant ut på sidan!

 • Det du ser på sidan är kompilerad HTML som med hjälp av stilscheman (stylesheets) formateras om för läsbarhet.
 • Det du ser i editorn är ren HTML-kod och det som kallas Wikitext.

Det är wikitexten som överförs till komplierad HTML när du trycker på spara eller förhandsgranska längst ned på editorn.
Det vanligaste exemplet av detta är radbrytningar. Enkla radbrytningar i editorn kommer inte alls synas på sidan. För att göra en radbrytning måste istället taggen <br> användas. Mer om detta i avsnittet "Taggar".

Verktygsfältet

Nu när du vet det är det dags att titta på vad som finns på editorn!
Det första du bör göra är att klicka på "Avancerad" för att få upp fler formateringsalternativ. Dessa tillåter dig att formatera texten efter hur du vill ha den med tillgång till fet och kursiv stil, rubriknivåer, punkt- och nummerlistor med mera.

Filuppladdning

Under formateringsfältet ser du ett stort fält där det står "Släpp filer här". Detta används för filuppladdning. Du kan, som beskrivet, släppa en eller flera filer genom att dra dem från datorn till fönstret och på så sätt ladda upp dem. När du släppt filerna läggs de i en lista. För att ladda upp filerna trycker du sedan på "Ladda upp". Det kan, beroende på filerna, ta ett tag att ladda upp dem.


Tänk på att vi har vissa begränsningar på vad du får ladda upp:

 • Vi ser helst att du bara laddar upp filer med formaten DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG och XLSX.
 • Filer får inte vara större än 6 MB.
 • Ska du ladda upp ett dokument som inte ska redigeras rekommenderas du att ladda upp i PDF-format.
 • Upptäcks filer som kan vara skadliga på wikin kommer uppladdare att kontaktas och troligtvis blockeras.

När filerna laddats upp kan du sedan infoga dem i texten. De dyker då upp som en filreferens, som på sidan sedan ser ut som en länk eller en bild.
Resultatet ser troligtvis ut ungefär såhär [File:filnamn.typ] eller [Image:bild.jpg]
I dessa filreferenser kan sedan egenskaper föras in. Se avsnitten Bilder och Filegenskaper

Textfältet

Det är här magin händer!
Här finns allt innehåll som du eller andra fört in på sidan, presenterad i wikitextformat med all text, alla taggar, alla filreferenser och länkar utskrivna. Vissa sidor kan vara svåra att läsa i detta format. Därför rekommenderas de som gör ändringar på längre sidor redigera enskilda rubriker istället för hela sidan.

Kom ihåg att du kan omforma textfältet genom att ta tag nere i högra hörnet. Detta kan ge dig mer plats och bättre översikt över innehållet!

Sammanfattning

När sidor slutförs rekommenderar vi att redaktörer skriver en kort sammanfattning av sidans innehåll. Dessa sammanfattningar visas på sökresultat och gör att användare lättare vet om de kan hitta det de söker på sidan.

Spara och förhandsgranska

Till sist har vi de viktigaste funktionerna på hela wikin, de att spara och förhandsgranska ditt innehåll.
Spara säger sig självt. Det sparar de ändringar du gjort så att de visas offentligt. Detta är mycket viktigt att göra med jämna mellanrum då wikin inte sparar automatiskt.

Förhandsgranskning kan du använda för att se hur innehållet kommer se ut på sidan, till exempel när du försöker formatera innehållet korrekt.
När du förhandsgranskar hamnar editorn längst ner på sidan där du kan fortsätta redigera.

Formatering

Enklaste sättet att lista ut formatering i wikitext är att testa dig fram genom att använda verktygsfältet över textrutan.
Denna del tar upp de vanligaste formateringsreglerna du kommer att använda dig av med exempel.

Om du någon gång vill hindra wikin från att formatera innehållet du skriver kan du lägga till taggarna:
<nowiki> Oformaterad text </nowiki> runt om texten.
Läs mer om nowiki i avsnittet Taggar.

Fetstil

Fetstil uppnås genom att omringa texten som ska vara fet med tre enkla citationstecken.

'''Denna text är i fetstil''' - ger - Denna text är i fetstil

Kursiv stil

Kursiv stil uppnås genom att omringa texten som ska vara kursiv med två enkla citationstecken.

''Denna text är i kursiv stil'' - ger - Denna text är i kursiv stil

Rubriker

Rubriker uppnås genom att omringa texten som ska vara en rubrik med ett antal lika med-tecken. Antalet tecken motsvarar rubriknivån.
Rubrik nivå 2 skapar en horisontell linje under rubriken och bör anses som huvudrubrik.

== Detta är en rubrik nivå 2 ==
=== Detta är en rubrik nivå 3 ===
==== Detta är en rubrik nivå 4 ====
===== Detta är en rubrik nivå 5 =====

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning, eller Table of contents (TOC) genereras automatiskt för varje sida utifrån de rubriker sidan innehåller.
TOC placeras alltid före första rubriken i nivå 2 på sidan.

Vill du dölja innehållsförteckningen från en sida av någon anledning lägger du till texten __NOTOC__ (Dubbla understreck) någonstans på sidan, helst längst upp.

Vill du placera innehållsförteckningen på en speciell plats på sidan lägger du till texten __TOC__ (Dubbla understreck) där du vill placera den.

Har du färre än tre rubriker, vilket är standardgränsen för att innehållsförteckningen ska visas kan du forcera visningen genom att lägga till texten __FORCETOC__ (Dubbla understreck) någonstans på sidan.

Listor

Punktlista

En punktlista skapas med hjälp av en stjärna på varje rad:
* Detta är en punktlista
* Detta är en punktlista
** Detta är nästa nivå på punktlistan
*** Detta är ännu en nivå

ger

 • Detta är en punktlista
 • Detta är en punktlista
  • Detta är nästa nivå på punktlistan
   • Detta är ännu en nivå

Nummerlista

En nummerlista skapas med hjälp av en grind (hashtag) på varje rad:
# Detta är en nummerlista
# Detta är en nummerlista
## Detta är nästa nivå på nummerlistan
## Detta är ännu en nivå

ger

 1. Detta är en nummerlista
 2. Detta är en nummerlista
  1. Detta är nästa nivå på nummerlistan
   1. Detta är ännu en nivå

Media

Filinformationssida för ett PDF-dokument

MediaWiki stödjer att visa flera typer av media som du kan länka in eller ladda upp med hjälp av Filuppladdning i texteditorn. All media som laddats upp, oavsett format, går att hitta på specialsidan Fillista.

De flesta media visas i texteditorn som [[File:word.docx]]. När en användare klickar på länken tas de till en sida med information om filen. För att istället länka direkt till filen för eventuell förhandsgranskning eller nedladdning kan du ändra "File" till "Media": [[Media:bild.jpg]]

Av säkerhetsskäl är direktlänkning till EXTERN media avstängt på denna wiki. Det innebär att du till exempel inte kan visa bilder på wikin genom att klistra in en länk till annan webbsida.

Bilder

Bilder laddas upp via filuppladdaren i texteditorn. Mediawiki stödjer i första hand visning av bilder i formaten JPEG (.jpg) och PNG (.png).

När du laddat upp en fil kan du klicka på "Infoga som bild" för att automatiskt lägga till bilden där du placerat markören.
Koden kommer se ut så här: [[File:bild.jpg]]

I denna kod kan du sedan vid behov lägga till extra egenskaper avgränsade med en "pipe" |
Du kan lägga till så många egenskaper du vill efter varandra.

 • För att ändra storleken, lägg till en pipe och sedan bredden i pixlar: [[File:bild.jpg|200px]]
 • För att ändra justeringen, lägg till en pipe och sedan ordet för var du vill placera den på engelska eller svenska, ex. höger, vänster, center: [[File:bild.jpg|höger]]
 • Bilder länkar alltid till filen som standard. För att ändra länkningen, lägg till en pipe och sedan "link=" följt av en URL: [[File:bild.jpg|link=https://sydarkivera.se/]]
  • För att hindra att bilden är en länk, lägg till "link=" utan någon URL: [[File:bild.jpg|link=]]
 • För att göra bilden inramad, till exempel med tillhörande bildtext, lägg till en pipe följt av "thumb": [[File:bild.jpg|thumb]]
  • Obs! Inramade bilder ska i regel högerjusteras.
 • För att lägga till bildtext, lägg till en pipe följt av texten: [[File:bild.jpg|En man och hans wikisida, Alvesta 2020]]

Bilden längst upp på denna rubrik är till exempel definierad såhär: [[File:filinfo.JPG|thumb|right|Filinformationssida för ett PDF-dokument]]

Youtube

Sydarkiveras Wiki använder ett plugin som möjliggör direktlänkning till youtube-video via taggen <youtube> </youtube>.

För att lägga till en youtube-video, kopiera adressen till videon från adressfältet i din webbläsare och klistra in den mellan taggarna: <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=fei6W7Z2ndM</youtube>

Taggar

Wiki är webbaserad och använder sig av HTML och CSS-stylesheets för att utforma sidan och texten. Du har som redaktör möjlighet att berika ditt innehåll med olika utseenden och funktioner som kan vara till nytta för att till exempel förbättra läsbarheten eller förstärka viktig information.

Denna del kommer inte vara en fullständig utbildning och referens för HTML-taggar, utan går igenom de vanligaste taggarna som du kan komma behöva använda på denna wiki. För utbildning och referens inom HTML rekommenderar vi denna källa:

Syntax

HTML baseras, som många andra märk- och programspråk på start och slut-taggar. Det innebär att varje tagg som öppnas måste avslutas, annars kommer egenskaperna den taggen för med sig fortsätta genom hela sidan.

Taggar skrivs oftast med förkortningar av engelska ord, t.ex. <div> för "Division". Starttaggen skrivs ut som <div> och sluttaggen skrivs likadant, med ett snedstreck innan ordet </div>.

Exempel:

<code> Denna tagg är inte avslutad.

men

<code> Denna tagg är avslutad </code>

<div>

Div, eller division, används för att skapa avdelningar och inramningar.
I varje div kan sedan en klass definieras som beskriver hur avdelningen ska se ut och bete sig.


Det finns en till fördefinierad div som kan användas för att rama in innehåll.
<div class="ruta"> Allt innehåll här blir inramat </div>

Detta är ett exempel. I denna ruta kan du lägga både bilder och text!


Vill du ha en grå ruta används en liknande div; "ruta-rubrik"
<div class="ruta-rubrik"> Allt innehåll här blir inramat </div>

Detta är ett exempel. I denna ruta kan du lägga både bilder och text!

<blockquote>

Taggen <blockquote> används för att skapa en citatruta. I de flesta fall används de för att skapa våra "Kom ihåg" eller "Tänk på att"-rutor.

Exempel:
<blockquote>'''Kom ihåg!''' Du kan föra in viktiga eller bara intressanta fakta i en blockquote för att förstärka den!</blockquote>

ger

Kom ihåg! Du kan föra in viktiga eller bara intressanta fakta i en blockquote för att förstärka den!

<br>

Taggen <br> kan nås ifrån verktygsfältet i övre delen av editorn och används för att skapa en enkel radbrytning. Wikin kommer automatiskt att formatera dubbla radbrytningar, men för att göra en enkel radbrytning krävs <br>.

Exempel:

Detta är första raden <br> detta är andra raden

ger

Detta är första raden
detta är andra raden

<nowiki>

Om du vill hindra wikin från att formatera innehållet du skriver i wikitext kan du lägga till taggarna:
<nowiki> Oformaterad text </nowiki> runt om texten.

Allt du placerar innanför nowiki-taggarna kommer att presenteras precis som du skrivit dem i wikitext. Det innebär också att radbrytningar inte visas.

Mallar

Mallar är fördefinierade sidor, texter eller element som kan användas att föras in på flera olika sidor med en enkel referens. Ett exempel är handbokens register som förs in i slutet på varje sida med koden {{Handbok}}.

Mallar skapas i första hand av administratören. Är du i behov av en mall så kontakta Magnus på magnus.heimonen@sydarkivera.se.

Lista över tillgängliga mallar:

 • {{Handbok}} - för in handbokens register på sidan. Placeras sist i wikitexten.


 • {{WIP}} - för in en ruta som beskriver att sidan är under konstruktion. Placeras långt upp i wikitexten.
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!


 • {{English|Intern länk}} - för in en ruta som länkar till en översatt sida.
UK.png

This page is also available in english!
Click here to go to a translated page: For editors
Please don't hesitate to suggest corrections if you find errors.


 • {{Knapp|Extern länk|Visningstext|Valfritt: Placering (right/left/middle)}} - för in en färgad knapp för starkare länkning till extern sida.


 • {{Läsmer|Wikisida (utan [[]])|...}} - För in en "Läs mer"-ruta med valfritt antal interna länkar avskiljda med |. Klarar upp till 10 länkar.
Bok.png

Läs mer på sidorna:


 • {{Läsmer|Wikisida#Rubrik{{!}}Visningsnamn|...}} - För in en "Läs mer"-ruta med valfritt antal interna länkar till en rubrik avskiljda med |. Länk och visningsnamn avskiljs med {{!}}. Klarar upp till 10 länkar.
Bok.png

Läs mer på sidan:


 • {{Läsmerex|ExternURL Visningsnamn|...}} - För in en "Läs mer"-ruta med valfritt antal externa länkar avskiljda med |. Klarar upp till 10 länkar.
Bok.png

Läs mer på sidorna:


 • {{Dokument|[[:File:filnamn.typ|Visningsnamn]]|...}} - För in en lista med dokument. Klarar upp till 10 dokument.
Infoplan.png

Dokument


 • {{Granskad|Wiki-profil|Visningsnamn}} - För in en ruta som visar på att materialet är fastställt med länk till informationsansvarig. Om denna ruta finns på en sida så är det lämpligast att som redaktör fråga informationsansvarig innan man utför ändringar.
Granskad.png

Innehållet på denna sida är granskat och fastställt!
Kontrollera med informationsansvarig innan redigering eller vid frågor.
Ansvarig för sidan: Magnus Heimonen


Informationsansvarig
Magnus H

 • {{Ansvarig|Namn}} - Beskriver vem som är ansvarig för informationen på sidan. Dessa används endast när texten på sidan tar ställning till något som kan bli omdiskuterat. Denna ruta hamnar alltid på höger sida.


 • {{Nowrap|Text utan radbrytningar}} - Gör att text inte bryts av bristande utrymme i t.ex. tabeller.


 • {{Expand|Titel på sektion|Allt innehåll}} - Skapar en sektion som kan expanderas när den trycks på.
Detta är en expanderande sektion. Vad används dessa till?


I dessa kan du lägga teknisk data, lagtexter eller svar på frågor du ställer i titeln. Dessa kan därför användas som FAQ.

Innehållet i denna sektion visas bara när du trycker på den. • {{Nivå|Sydarkivera / Medlemmar}} - Definierar nivån på sidinnehållet. Om innehållet passar för allmänheten behövs inte detta.
Kommunhus.png
Denna sida är anpassad för: Medlemmar
Innehållet på denna sida är anpassat för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Sydarkivera paper.png
Denna sida är anpassad för: Sydarkivera Internt
Innehållet på denna sida beskriver Sydarkiveras interna arbetsmetoder.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.


Formateringstips för mallar

När du använder mallar som accepterar flera delar, till exempel Läsmer och Dokument, så kan du för läsbarhetens skull dela upp varje del på en ny rad. Varje rad börjas då med en "pipe". Det kan se ut såhär:


{{Dokument
| [[:File:filnamn.typ|Visningsnamn]]
| [[:File:filnamn2.typ|Visningsnamn 2]]
| [[:File:filnamn3.typ|Visningsnamn 3]]
}}

Tabeller

Att skapa tabeller i MediaWiki kan vara tidskrävande, så vi rekommenderar att ni använder färdiga webbverktyg i första hand för att slippa extra arbete.

 • Om du har en färdig tabell i Word eller Excel är det lättast att använda excel2wiki här: https://tools.wmflabs.org/excel2wiki/
  • Markera de celler du vill göra en wiki-tabell av och klistra in det i fönstret på webbplatsen. Konfigurera inställningarna efter behov och tryck på "Convert". Klistra sedan in resultatet på din wiki-sida.
 • Om du vill skapa en tabell från grunden är det bäst att använda Tables generator för Mediawiki här: https://www.tablesgenerator.com/mediawiki_tables
  • Välj önskad storlek på din tabell under "Tables" först och skriv eller klistra in din text i cellerna. När du är färdig trycker du på "Generate" och kan sedan kopiera och klistra in koden längst ned till din wiki-sida.

Nedan ser du ett exempel på hur en tabell kan skapas manuellt:

{| class="wikitable"
|+ Överskrift
! Rubrik vänster
! Rubrik höger
|-
| Cell 1
| Cell 2
|-
| Cell 3
| Cell 4
|-
| Cell 5 || Cell 6 || Cell 7
|}
Överskrift
Rubrik vänster Rubrik höger
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
Cell 5 Cell 6 Cell 7

Observera följande:

 • Rubrikerna skrivs med utropstecken längst upp.
 • Kolumner separeras antingen med en pipe | och en ny rad eller med dubbla pipe || på samma rad.
 • Alla rader separeras med ett bindestreck.
 • Tabellklassen definieras med den första raden: {| class="wikitable"
 • Tabellen måste avslutas med en pipe och slutklammer: |}
 • Tabeller kan få en överskrift eller titel med hjälp av att lägga till |+ innan första raden.
 • Celler som överskrider resten av tabellens bredd visas men hamnar utanför.

Om du behöver placera en tabell inom en expanderande sektion så krävs att du använder ren HTML för den expanderande sektionen. Kontakta en administratör så hjälper de dig!

Länkar

Inom wikin

Länkar som leder till andra sidor inom wikin skrivs följande:
[[Informationshanteringsplan]]


Texten inom brackets (klämmor) blir länkadressen.
Om du vill att länken ska visas som en annan text lägger du till visningstexten efter en pipe:
[[Upphandling av system|Upphandling]]

Läsare ser då Upphandling.


Länka direkt till rubrik på sida

Alla rubriker som skapas på en wiki-sida blir automatiskt så kallade "ankare" som kan länkas till. När läsare trycker på en länk till ett ankare kommer de automatiskt skrollas till där ankaret ligger.
Detta görs med ett "staket" eller en hashtag # följt av rubriktexten, ex Varför informationshanteringsplan?

[[Informationshanteringsplan#Varför informationshanteringsplan?|Varför informationshanteringsplan?]]

Läsare ser då Varför informationshanteringsplan? och de tas direkt till rubriken när de klickar på länken.


Utanför wikin

Länkar som leder till andra sidor utanför wikin skrivs följande:
[https://sydarkivera.se/]

Detta kommer att visa länken som en referens.


Texten inom brackets (klämmor) blir länkadressen.
Om du vill att länken ska visas som en annan text lägger du till visningstexten efter ett mellanslag:
[https://sydarkivera.se/ Sydarkiveras Hemsida]

Läsare ser då Sydarkiveras Hemsida.


Vill du att länkadressen visas anger du det som visningstext:

[https://sydarkivera.se/ https://sydarkivera.se/]

Läsare ser då https://sydarkivera.se/.

Filegenskaper

Filer och bilder du infogar eller länkar till visas på följande vis:

 • [[File:protokoll.pdf]] eller [[File:image.jpg]]
 • [[Image:image.jpg]]

Fillänkar kan ges annan visningstext för att passa in i brödtext på sidan.

 • [[:File:protokoll.pdf|Visningstext för Protokoll 2020]]

Bild- och fillänkar kan ges extra egenskaper för att ändra dess placering, utseende och storlek. Alla dessa egenskaper läggs efter avskiljningslinjer:

[[Image:förstoringsglas.png|200px|höger]]

För mer information, se rubriken Bilder.

Skapa ny sida

På vår wiki kan du skapa en ny sida på två sätt:

 1. Skriv en länk till en sida som inte redan existerar och tryck på länken. Länken visas i rött när sidan inte redan finns.
 2. Gör en sökning på det du vill att sidan ska heta, dvs. sidtiteln, och tryck sedan på "Skapa denna sida".

När du skapar en ny sida i handboken så rekommenderar vi att du lägger till mallen {{Handbok}} någonstans på sidan.

Ta bort eller flytta sida

Som vanlig redaktör på wikin kan du inte själv ta bort eller flytta sidor!

Kontakta en administratör och beskriv anledningen till varför du vill ta bort eller flytta sidan. Vid flytt kan en omdirigering lämnas så att länkar fortfarande fungerar, men du rekommenderas att skriva om länkar på andra sidor så de stämmer med den nya sidtiteln.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning