För redaktörer

Från Sydarkiveras Wiki

Inledning

Globalt samarbete.png

Hej!

Vad kul att du registrerat dig på Sydarkiveras Wiki. Vi hoppas att du är här för att bidra till vår gemensamma kunskapsdatabas och att du lyckas få fram det du vill. Wikiskrivning är inte rocket science, men det är heller inte helt självklart för de som är ovana med att skriva text riktad till en bred publik eller de som inte har någon erfarenhet av programmering, alternativt webbdesign.

På denna sida finns guider för hur du kommer igång med att skriva material på vår wiki, samt regler och riktlinjer för att hålla materialet effektivt och konsekvent.

Lycka till!

De enklaste funktionerna

Sök

Till vänster på alla sidor ligger sökfältet. Det är redaktörens och läsarens bästa vän. Utan sökfältet skulle en wiki inte vara mer än ett uppslagsverk som lika gärna skulle kunna vara analogt. I sökfältet kan du inte bara söka på sidtitel och fritext inom en sida, men också enkelt skapa sidor om det du sökt på.

Redigera

På nästan alla sidor har du som inloggad chans att redigera innehållet. Kan du inte redigera en sida är den troligtvis skrivskyddad av en administratör eller annan redaktör. Detta kan du göra antingen genom att klicka på "Redigera" uppe i flikfältet ovanför varje sida eller på den blåa redigeringslänken bredvid varje rubrik och underrubrik.

Fliken redigera: Redigerar hela sidans innehåll.

Redigera rubrik: Redigerar endast innehållet under rubriken du klickat på.

Navigationslistan

Till vänster ovanför sökfältet ligger en lista med flera navigationsalternativ. Där finns länkar till specialsidor som hjälper dig att bland annat se nyligen ändrat innehåll, ställa in dina redigeringspreferenser eller administrera olika delar av sidan.

Specialsidor

Värt att nämna är Specialsidor, vilket tar dig till en lista med - just det - specialsidor. Specialsidor är interaktiva sidor som används för att administrera användare, innehåll och format på wikin. Där hamnar listor på uppladdade filer, aktiva användare mer mera. Var inte rädd för att kontrollera dessa sidor och klicka runt. Skulle något gå fel så kan du kontakta en administratör!

Magnus: magnus.heimonen@sydarkivera.se

Innan du redigerar

Ok, nu när du har en idé om hur wikin fungerar är det dags att börja fundera på innehållet du vill lägga till eller ändra. Här följer några regler och riktlinjer innan du börjar redigera:

 • Kontrollera redigeringen med informationsansvarig!
  • Vissa sidors innehåll ligger under en viss persons ansvar. Kontrollera dina ändringar med dem innan du redigerar.
 • Texten på Sydarkiveras wiki är i första hand riktad till våra förbundsmedlemmar, men är även för allmänheten.
  • Detta innebär att läsarna kommer ha en mycket varierande kompetensgrad och varierande färdighet i läsförståelse. Håll därför texter lättlästa.
 • Kontrollera hela texten
  • Innan du hoppar in i redigeringsläget är det bra om du ser till att det du vill lägga till eller ändra inte finns någon annan stans på sidan. Mycket information är bra, men upprepningar bör begränsas.
 • Tänk noga igenom dina formuleringar
  • Vi är alla vår största kritiker - eller så var det i alla fall innan internet kom till. Nu är alla kritiker, så om du inte vill ha frågor om ändringar du gjort, tänk igenom dem så att de är korrekt formulerade och passar in.
 • Kanske en ny sida?
  • Om det du vill lägga till har ett bredare omfång eller kanske mår bra av att utvecklas ordentligt kanske det ska läggas på en ny sida istället. Denna kan sedan länkas in på andra sidor.

Diskussion

Till vänster om Redigera i flikfältet finns en flik som heter Diskussion.
På denna kan du som redaktör lägga in förslag på förändringar och diskutera innehållet på sidan med andra redaktörer.
Vill du föreslå ändringar rekommenderar vi att du är tydlig med var på sidan ändringarna ska föras in. Kopiera gärna ett stycke från sidan och utför ändringarna på så att de hamnar i ett sammanhang.

Texteditorns funktioner

Redigeringsvyn, som vi nu kommer kalla editorn, är det du i huvudsak kommer att behöva tampas med när du redigerar på vår wiki. Den kan, till en början, se avskräckande ut då innehållet du redigerar ser annorlunda ut i editorn jämfört med sidan i övrigt. Detta är mycket viktigt att komma ihåg när du redigerar:

Det du skriver i editorn kommer inte se likadant ut på sidan!

 • Det du ser på sidan är kompilerad HTML som med hjälp av stilscheman (stylesheets) formateras om för läsbarhet.
 • Det du ser i editorn är ren HTML-kod och det som kallas Wikitext.

Det är wikitexten som överförs till komplierad HTML när du trycker på spara eller förhandsgranska längst ned på editorn.
Det vanligaste exemplet av detta är radbrytningar. Enkla radbrytningar i editorn kommer inte alls synas på sidan. För att göra en radbrytning måste istället taggen <br> användas. Mer om detta i avsnittet "Taggar".

Verktygsfältet

Nu när du vet det är det dags att titta på vad som finns på editorn!
Det första du bör göra är att klicka på "Avancerad" för att få upp fler formateringsalternativ. Dessa tillåter dig att formatera texten efter hur du vill ha den med tillgång till fet och kursiv stil, rubriknivåer, punkt- och nummerlistor med mera.

Filuppladdning

Under formateringsfältet ser du ett stort fält där det står "Släpp filer här". Detta används för filuppladdning. Du kan, som beskrivet, släppa en eller flera filer genom att dra dem från datorn till fönstret och på så sätt ladda upp dem. När du släppt filerna läggs de i en lista. För att ladda upp filerna trycker du sedan på "Ladda upp". Det kan, beroende på filerna, ta ett tag att ladda upp dem.


Tänk på att vi har vissa begränsningar på vad du får ladda upp:

 • Vi ser helst att du bara laddar upp filer med formaten DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG och XLSX.
 • Filer får inte vara större än 6 MB.
 • Ska du ladda upp ett dokument som inte ska redigeras rekommenderas du att ladda upp i PDF-format.
 • Upptäcks filer som kan vara skadliga på wikin kommer uppladdare att kontaktas och troligtvis blockeras.

När filerna laddats upp kan du sedan infoga dem i texten. De dyker då upp som en filreferens, som på sidan sedan ser ut som en länk eller en bild.
Resultatet ser troligtvis ut ungefär såhär [File:filnamn.typ] eller [Image:bild.jpg]
I dessa filreferenser kan sedan egenskaper föras in. Se avsnittet filegenskaper.

Textfältet

Det är här magin händer!
Här finns allt innehåll som du eller andra fört in på sidan, presenterad i wikitextformat med all text, alla taggar, alla filreferenser och länkar utskrivna. Vissa sidor kan vara svåra att läsa i detta format. Därför rekommenderas de som gör ändringar på längre sidor redigera enskilda rubriker istället för hela sidan.

Kom ihåg att du kan omforma textfältet genom att ta tag nere i högra hörnet. Detta kan ge dig mer plats och bättre översikt över innehållet!

Sammanfattning

När sidor slutförs rekommenderar vi att redaktörer skriver en kort sammanfattning av sidans innehåll. Dessa sammanfattningar visas på sökresultat och gör att användare lättare vet om de kan hitta det de söker på sidan.

Spara och förhandsgranska

Till sist har vi de viktigaste funktionerna på hela wikin, de att spara och förhandsgranska ditt innehåll.
Spara säger sig självt. Det sparar de ändringar du gjort så att de visas offentligt. Detta är mycket viktigt att göra med jämna mellanrum då wikin inte sparar automatiskt.

Förhandsgranskning kan du använda för att se hur innehållet kommer se ut på sidan, till exempel när du försöker formatera innehållet korrekt.
När du förhandsgranskar hamnar editorn längst ner på sidan där du kan fortsätta redigera.

Formatering

Enklaste sättet att lista ut formatering i wikitext är att testa dig fram genom att använda verktygsfältet över textrutan.
Denna del tar upp de vanligaste formateringsreglerna du kommer att använda dig av med exempel.

Om du någon gång vill hindra wikin från att formatera innehållet du skriver kan du lägga till taggarna:
<nowiki> Oformaterad text </nowiki> runt om texten.
Läs mer om nowiki i avsnittet Taggar.

Fetstil

Fetstil uppnås genom att omringa texten som ska vara fet med tre enkla citationstecken.

'''Denna text är i fetstil''' - ger - Denna text är i fetstil

Kursiv stil

Kursiv stil uppnås genom att omringa texten som ska vara kursiv med två enkla citationstecken.

''Denna text är i kursiv stil'' - ger - Denna text är i kursiv stil

Rubriker

Rubriker uppnås genom att omringa texten som ska vara en rubrik med ett antal lika med-tecken. Antalet tecken motsvarar rubriknivån.
Rubrik nivå 2 skapar en horisontell linje under rubriken och bör anses som huvudrubrik.

== Detta är en rubrik nivå 2 ==
=== Detta är en rubrik nivå 3 ===
==== Detta är en rubrik nivå 4 ====
===== Detta är en rubrik nivå 5 =====

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning, eller Table of contents (TOC) genereras automatiskt för varje sida utifrån de rubriker sidan innehåller.
TOC placeras alltid före första rubriken i nivå 2 på sidan.

Vill du dölja innehållsförteckningen från en sida av någon anledning lägger du till texten __NOTOC__ (Dubbla understreck) någonstans på sidan, helst längst upp.

Vill du placera innehållsförteckningen på en speciell plats på sidan lägger du till texten __TOC__ (Dubbla understreck) där du vill placera den.

Har du färre än tre rubriker, vilket är standardgränsen för att innehållsförteckningen ska visas kan du forcera visningen genom att lägga till texten __FORCETOC__ (Dubbla understreck) någonstans på sidan.

Listor

Punktlista

En punktlista skapas med hjälp av en stjärna på varje rad:
* Detta är en punktlista
* Detta är en punktlista
** Detta är nästa nivå på punktlistan
*** Detta är ännu en nivå

ger

 • Detta är en punktlista
 • Detta är en punktlista
  • Detta är nästa nivå på punktlistan
   • Detta är ännu en nivå

Nummerlista

En nummerlista skapas med hjälp av en grind (hashtag) på varje rad:
# Detta är en nummerlista
# Detta är en nummerlista
## Detta är nästa nivå på nummerlistan
## Detta är ännu en nivå

ger

 1. Detta är en nummerlista
 2. Detta är en nummerlista
  1. Detta är nästa nivå på nummerlistan
   1. Detta är ännu en nivå

Taggar

Wiki är webbaserad och använder sig av HTML och CSS-stylesheets för att utforma sidan och texten. Du har som redaktör möjlighet att berika ditt innehåll med olika utseenden och funktioner som kan vara till nytta för att till exempel förbättra läsbarheten eller förstärka viktig information.

Denna del kommer inte vara en fullständig utbildning och referens för HTML-taggar, utan går igenom de vanligaste taggarna som du kan komma tänkas använda på denna wiki. För utbildning och referens inom HTML rekommenderar vi denna källa:

Syntax

HTML baseras, som många andra märk- och programspråk på start och slut-taggar. Det innebär att varje tagg som öppnas måste avslutas, annars kommer egenskaperna den taggen för med sig fortsätta genom hela sidan.

Taggar skrivs oftast med förkortningar av engelska ord, t.ex. <div> för "Division". Starttaggen skrivs ut som <div> och sluttaggen skrivs likadant, med ett snedstreck innan ordet </div>.

Exempel:

<code> Denna tagg är inte avslutad.

men

<code> Denna tagg är avslutad </code>

<div>

Div, eller division, används för att skapa avdelningar och inramningar.
I varje div kan sedan en klass definieras som beskriver hur avdelningen ska se ut och bete sig.


Det finns en till fördefinierad div som kan användas för att rama in innehåll.
<div class="ruta"> Allt innehåll här blir inramat </div>

Detta är ett exempel. I denna ruta kan du lägga både bilder och text!


Vill du ha en grå ruta används en liknande div; "ruta-rubrik"
<div class="ruta-rubrik"> Allt innehåll här blir inramat </div>

Detta är ett exempel. I denna ruta kan du lägga både bilder och text!


Om du vill att användaren ska kunna visa och dölja innehåll lägger du innehållet i en div med klassen "mw-collapsible". Ska innehållet vara dolt när läsaren öppnar sidan lägger du till "mw-collapsed" efter de andra klasserna, till exempel: "toccolours mw-collapsible mw-collapsed".

Du kan även definiera en titel på den dolda rutan genom att lägga en div i den andra med klassen "mw-collapsible-content" Exempel:


<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">'''Detta är titeln'''<div class="mw-collapsible-content">Detta är innehållet</div></div>

ger

Detta är titeln
Detta innehåll kan döljas, vilket är utmärkt när det till exempel är mycket text!
På så sätt kan du lägga till fördjupning på saker som en bredare publik inte skulle vara intresserad av.

<blockquote>

Taggen <blockquote> används för att skapa en citatruta. I de flesta fall används de för att skapa våra "Kom ihåg" eller "Tänk på att"-rutor.

Exempel:
<blockquote>'''Kom ihåg!''' Du kan föra in viktiga eller bara intressanta fakta i en blockquote för att förstärka den!</blockquote>

ger

Kom ihåg! Du kan föra in viktiga eller bara intressanta fakta i en blockquote för att förstärka den!

<br>

Taggen <br> kan nås ifrån verktygsfältet i övre delen av editorn och används för att skapa en enkel radbrytning. Wikin kommer automatiskt att formatera dubbla radbrytningar, men för att göra en enkel radbrytning krävs <br>.

Exempel:

Detta är första raden <br> detta är andra raden

ger

Detta är första raden
detta är andra raden

<nowiki>

Om du vill hindra wikin från att formatera innehållet du skriver i wikitext kan du lägga till taggarna:
<nowiki> Oformaterad text </nowiki> runt om texten.

Allt du placerar innanför nowiki-taggarna kommer att presenteras precis som du skrivit dem i wikitext. Det innebär också att radbrytningar inte visas.

Mallar

Mallar är fördefinierade sidor, texter eller element som kan användas att föras in på flera olika sidor med en enkel referens. Ett exempel är handbokens register som förs in i slutet på varje sida med koden {{Handbok}}.

Mallar skapas i första hand av administratören. Är du i behov av en mall så kontakta Magnus på magnus.heimonen@sydarkivera.se.

Lista över tillgängliga mallar:

 • {{Handbok}} - för in handbokens register på sidan. Placeras sist i wikitexten.


 • {{WIP}} - för in en ruta som beskriver att sidan är under konstruktion. Placeras långt upp i wikitexten.
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!


 • {{English|Intern länk}} - för in en ruta som länkar till en översatt sida.
UK.png

This page is also available in english!
Click here to go to a translated page: For editors
Please don't hesitate to suggest corrections if you find errors.


 • {{Knapp|Extern länk|Visningstext|Valfritt: Placering (right/left/middle)}} - för in en färgad knapp för starkare länkning till extern sida.


 • {{Läsmer|Intern länk (utan [[]])|...}} - För in en "Läs mer"-ruta med valfritt antal interna länkar avskiljda med |. Klarar upp till 10 länkar.
Frågetecken.png

Läs mer på sidorna:


 • {{Läsmerex|ExternURL Visningsnamn|...}} - För in en "Läs mer"-ruta med valfritt antal externa länkar avskiljda med |. Klarar upp till 10 länkar.
Frågetecken.png

Läs mer på sidorna:


 • {{Dokument|[[:File:filnamn.typ|Visningsnamn]]|...}} - För in en lista med dokument. Klarar upp till 10 dokument.
Infoplan.png

Dokument


 • {{Granskad|Wiki-profil|Visningsnamn}} - För in en ruta som visar på att materialet är fastställt med länk till informationsansvarig. Om denna ruta finns på en sida så är det lämpligast att som redaktör fråga informationsansvarig innan man utför ändringar.
Granskad.png

Innehållet på denna sida är granskat och fastställt!
Kontrollera med informationsansvarig innan redigering eller vid frågor.
Ansvarig för sidan: Magnus Heimonen


 • {{Nowrap|Text utan radbrytningar}} - Gör att text inte bryts av bristande utrymme i t.ex. tabeller.


Formateringstips för mallar

När du använder mallar som accepterar flera delar, till exempel Läsmer och Dokument, så kan du för läsbarhetens skull dela upp varje del på en ny rad. Varje rad börjas då med en "pipe". Det kan se ut såhär:


{{Dokument
| [[:File:filnamn.typ|Visningsnamn]]
| [[:File:filnamn2.typ|Visningsnamn 2]]
| [[:File:filnamn3.typ|Visningsnamn 3]]
}}

Länkar

Inom wikin

Länkar som leder till andra sidor inom wikin skrivs följande:
[[Informationshanteringsplan]]


Texten inom brackets (klämmor) blir länkadressen.
Om du vill att länken ska visas som en annan text lägger du till visningstexten efter en avskiljningslinje:
[[Upphandling av system|Upphandling]]

Läsare ser då Upphandling.


Utanför wikin

Länkar som leder till andra sidor utanför wikin skrivs följande:
[https://sydarkivera.se/]

Detta kommer att visa länken som en referens.


Texten inom brackets (klämmor) blir länkadressen.
Om du vill att länken ska visas som en annan text lägger du till visningstexten efter ett mellanslag:
[https://sydarkivera.se/ Sydarkiveras Hemsida]

Läsare ser då Sydarkiveras Hemsida.


Vill du att länkadressen visas anger du det som visningstext:

[https://sydarkivera.se/ https://sydarkivera.se/]

Läsare ser då https://sydarkivera.se/.

Filegenskaper

Filer och bilder du infogar eller länkar till visas på följande vis:

 • [File:protokoll.pdf] eller [File:image.jpg]
 • [Image:image.jpg]

Bild- och fillänkar kan ges extra egenskaper för att ändra dess placering, utseende och storlek. Alla dessa egenskaper läggs efter avskiljningslinjer:

[Image:förstoringsglas.png|200px|höger]

För mer information, se MediaWikis hjälpsektion: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images

Skapa ny sida

På vår wiki kan du skapa en ny sida på två sätt:

 1. Skriv en länk till en sida som inte redan existerar och tryck på länken. Länken visas i rött när sidan inte redan finns.
 2. Gör en sökning på det du vill att sidan ska heta, dvs. sidtiteln, och tryck sedan på "Skapa denna sida".

När du skapar en ny sida i handboken så rekommenderar vi att du lägger till mallen {{Handbok}} någonstans på sidan.

Ta bort sida

Sydarkivera rekommenderar inte att du själv tar bort sidor! Kontakta en administratör om du vill ta bort en sida!

Detta gäller dock inte om du av misstag skapat en i stort sett tom sida och vill ta bort den. Du kan ta bort en sida via "Radera" uppe i flikfältet.

Ange alltid en anledning till varför du raderat en sida!

Handboken

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed (Extern testbädd)

VerkSAM Arkivredovisning