Handledningar

Från Sydarkiveras Wiki

Dataskyddsordningen kan liknas vid en stor elefant: den är omfångsrik, tung och inger respekt. Dataskyddsförordningen har ett mål – att stärka den personliga integriteten. Tillämpningen av den tar resurser (på samma sätt som bokföringsskyldigheten gör) men rätt hanterad kan tillämpningen också ge energi och utveckla verksamheten. Det är bra att skaffa sig praktiska arbetssätt som gör tillämpningen till en integrerad del av organisationens arbete och att medarbetarna tydligt involveras.

För att hjälpa organisationerna som använder Sydarkivera som dataskyddsombud så har Sydarkivera tagit fram fyra lathundar för hur man praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva förordningen.

De olika lathundarna riktar sig till:

  • Del 1 – Högsta ledning. Förankring av dataskyddsförordningen och vad som behövs i form av en tydlig målbild och strategi över varför organisationen arbetar med dataskyddsförordningen.
  • Del 2 – Förvaltningsledning. Rutiner och instruktioner för hur man ska arbeta med datasskyddsförordningen samt mandat från ledningen för verksamheten att göra detta.
  • Del 3 – Dataskyddssamordnare och dataskyddsredogörare. Vad ska de göra och vilka frågor ska de ställa för att få en organisation som efterlever förordningen.
  • Del 4 – Kärnverksamheterna. Tips och råd kring hur verksamheterna ska arbeta för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning