Informationssäkerhet

Från Sydarkiveras Wiki

Dataskydd.png

Informationssäkerhet handlar om hur vi hanterar myndighetens information på ett säkert sätt. Det handlar om allt från att skydda sina lösenord till att låsa sin dator, sitt dokumentskåp eller sin arkivlokal.

Informationsägare är ofta den verksamhetsansvarige vars verksamhet har skapat informationen, fattat beslut om den eller tagit över ansvaret för den. Ägarskapet kan förändras över tid.

Här är en kort film från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB om informationssäkerhet.

Informationsklassning

Informationsklassning innebär att organisationen utreder konsekvenserna om informationen kommer i orätta händer, inte är korrekt, tillgänglig eller spårbar.

När klassificeringen är genomförd ska varje typ av information ha fått en informationssäkerhetsklassning. Beroende på hur informationen har klassats kan den betraktas som öppen, känslig, mycket känslig/konfidentiell eller hemlig. Klassningen ligger sedan till grund för på vilket sätt information får hanteras, förvaras och tillgängliggöras.

Vill du läsa mer om informationssäkerhet? Läs mer här: