Samrådsgruppens gallringsråd

Från Sydarkiveras Wiki

Det finns gallringsråd för kommuner och regioner. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor publicerar skriftserien Bevara eller gallra - Gallringsråd för kommuner, landsting och regioner. Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) och Riksarkivet. Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkiv frågor i vilken ingår representanter för SKR och Riksarkivet.

Observera att dokumenten är gallringsråd, och inte färdiga beslut. Det går inte att använda Bevara eller gallra direkt som myndighetens gallringsplan. Det behövs en informationshanteringsplan och beslut av ansvarig myndighet när det gäller gallring. Mallarna VerkSAM Arkivredovisning baseras på gallringsråden. Sydarkivera har deltagit med resurs i arbete för att uppdatera gallringsråd.

Samrådsgruppens skriftserie Bevara eller gallra

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning