Sydarkivera

Från Sydarkiveras Wiki

Sydarkivera är ett kommunalförbund med drygt 30 medlemmar och en geografisk utbredning som sträcker sig från Skåne i söder till Sörmland i norr. Våra medlemmar består av kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och stiftelser samt en region.

Bok.png

Läs mer på sidan:


För att det ska fungera har varje medlem en utpekad medlemssamordnare som är den som i första hand ska kontaktas. Medlemssamordnaren skickar frågor vidare om denne inte själv kan svara. Varje medlem behöver en formell kontaktperson som ansvarar för att aktuella beslut kan fattas av medlemmen, sprida information om aktiviteter inom Sydarkivera etc. Utöver kontaktpersonen etablerar vi en stor mängd kontakter för att hantera våra verksamhetsområden, digitala arkivleveranser, vid tillsynerna etc.


Bok.png

Läs mer på sidorna:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning