VerkSAM Klassa

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Säkerhetsklassning och hanteringsanvisningar

Att identifiera och analysera informationsmängder som hanteras inom ett verksamhetsområde är ett arbete som behöver göras dels för att kunna klassificera informationsmängder när det gäller informationssäkerhet och dels för hanteringsanvisningar när det gäller arkivering (gallring eller bevarande).

Sydarkivera erbjuder förbundsmedlemmarna råd och stöd när det gäller informationskartläggning. Målsättningen är i förlängningen att införa verksamhetsnära arkivredovisning som utgår från verksamheternas processer och informationsflöden.


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning