VerkSAM Klassa

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Säkerhetsklassning och hanteringsanvisningar

Att identifiera och analysera informationsmängder som hanteras inom ett verksamhetsområde är ett arbete som behöver göras dels för att kunna klassificera informationsmängder när det gäller informationssäkerhet och dels för hanteringsanvisningar när det gäller arkivering (gallring eller bevarande).

Sydarkivera erbjuder förbundsmedlemmarna råd och stöd när det gäller informationskartläggning. Målsättningen är i förlängningen att införa verksamhetsnära arkivredovisning som utgår från verksamheternas processer och informationsflöden.


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning