Huvudsida

Från Sydarkiveras Wiki

Välkommen till Sydarkiveras Wiki


Sydarkiveras Wiki är till för våra förbundsmedlemmar.
För att ta del av större delen av innehåll på wikin krävs att du är förbundsmedlem och har ett konto.

Förbundsmedlem med konto

Logga in på wikin genom att klicka på Logga in uppe i högra hörnet. Du kan sedan ta del av innehållet på wikin!

Förbundsmedlem utan konto

Skapa ett konto genom att klicka på Skapa konto uppe i högra hörnet på sidan. Följ sedan instruktionerna. Glöm inte att verifiera din epost!

Inte förbundsmedlem

Endast viss information är tillgänglig för icke-medlemmar.Hej! Behöver du hjälp med wiki-redigering? Läs på sidan För redaktörer.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning